top of page

Serwis informacyjny

BÓG UŚMIECHA SIĘ NA IMIĘ JEZUS

NIECODZIENNIK ODC. 131


Gdy nadejdzie ten dzień, już nie będziecie mieli potrzeby pytać mnie o cokolwiek. Uroczyście was zapewniam, że jeśli będziecie myśleć i postępować jak ja, to gdybyście poprosili Ojca o coś, On was wysłucha i da wam to, co będzie wam potrzebne. Dotąd nigdy nie prosiliście, naśladując moje myślenie i postępowanie. Teraz jednak mówię: jeśli w taki sposób poprosicie Ojca o cokolwiek, otrzymacie to od Niego, aby radość wasza była pełna! O wielu rzeczach mówiłem wam dotąd jedynie w przypowieściach. Nadchodzi jednak czas, kiedy już więcej nie będę mówił w przypowieściach czy przenośniach, lecz otwarcie wyjawię wam wszystko na temat istoty i natury Ojca. Od tego dnia będziecie mogli sami zwracać się do Ojca w sposób, w jaki ja to czynię, i nie będzie już potrzeby, bym musiał za wami u Niego zabiegać. Ojciec bowiem żyje w przyjaźni z tymi, którzy przyjaźnią się ze mną i ufają, że jestem z Boga. A jak z woli Ojca przyszedłem na ten świat, tak już niedługo opuszczę go, by wrócić do Ojca.


JAN 16, 23-28 (NPD)

 

Dlaczego Jezus przemawiał do ludzi a nawet do swoich uczniów w przypowieściach? Dlaczego nie wybrał jasnego i bezpośredniego języka, który by wszystkim wszystko wyjaśniał bez miejsca na wątpliwości? W Ewangelii według świętego Jana czytamy: "O wielu rzeczach mówiłem wam dotąd jedynie w przypowieściach. Nadchodzi jednak czas, kiedy już więcej nie będę mówił w przypowieściach czy przenośniach, lecz otwarcie wyjawię wam wszystko na temat istoty i natury Ojca." W owym czasie świat nie był gotowy na tak rewolucyjną prawdę o Zbawieniu.  Uczniowie nie przybywali wyłącznie ze środowisk intelektualnych. A i uczeni w piśmie nie jeden raz potrzebowali obrazów, aby pojąć, że to co komplikują, bywa tak oczywiste jak pielęgnowanie winnego krzewu albo uczciwa dbałość o powierzoną dzierżawę.  Tak również jest i dzisiaj. Przypowieści pomagają w lepszym zrozumieniu nowych prawd. Ale w tym fragmencie Ewangelii Jezus ogłasza, że z przypowieściami koniec a prawdziwe i pełne zrozumienie, przyjdzie już niedługo z ostatecznym objawieniem.


 

Comments


bottom of page