top of page

Serwis informacyjny

BUNTOWNICY CHRYSTUSA

NIECODZIENNIK ODC. 155


Jezus, widząc, jak wielkie rzesze ludzi potrzebują przewodnictwa, oddalił się na wzgórze i tam zasiadł pośród uczniów, którzy szli za Nim. Wtedy rozpoczął ich szkolenie, mówiąc: - Pamiętajcie, że prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy zrozumiawszy bezmiar swej duchowej nędzy, całą nadzieję składają tylko w Bogu. Królestwo Niebios jest bowiem przygotowane właśnie dla takich ludzi!  Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy jak Bóg smucą się z powodu grzechu! Tylko tacy bowiem doznają pocieszenia w Niebiosach! Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy mają w swych sercach tyle pokory, by całkowicie poddać się Bogu! Tylko tacy bowiem dostaną w dziedzictwie Nową Ziemię! Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy rozpaczliwie łakną i pragną Bożej sprawiedliwości! Tylko tacy bowiem zostaną w pełni nasyceni!  Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy miłosiernie reagują na cudzą niedolę. Oni bowiem również dostąpią miłosierdzia i będą pocieszeni! Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy zachowują swe serca w czystości! Tylko tacy bowiem dostąpią zaszczytu spojrzenia w oblicze Boga!  Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy roznoszą po świecie aromat Bożego pokoju! Tylko tacy bowiem zostaną nazwani dziećmi Bożymi! Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy znoszą prześladowania z powodu pełnienia Bożej woli! Królestwo Niebios jest bowiem przygotowane tylko dla takich ludzi! Kiedy więc z mojego powodu będziecie znieważani, gdy z uwagi na mnie spadną na was pomówienia i fałszywe oskarżenia, bądźcie pewni, że spotkało was wyróżnienie. Czujcie się wtedy szczęśliwi i błogosławieni, będzie to bowiem znakiem, że macie udział w Królestwie Niebios! Weselcie się wówczas w duchu i radujcie się, gdyż zapłata, jaka was czeka w Niebiosach, będzie wielka. I pamiętajcie, że tak samo byli prześladowani Boży prorocy, którzy żyli przed wami!

MATEUSZ 5, 1-12 (NPD)

 

Ewangelista Mateusz, pisząc Ewangelię, kierował ją głównie do Żydów, starając się przedstawić Jezusa jako obiecanego Mesjasza, potomka króla Dawida, który spełnia proroctwa Starego Testamentu. Właśnie z tego powodu często w jego narracji pojawiają się odniesienia do królestwa niebieskiego. Kazanie na Górze jest jednym z najbardziej znanych fragmentów Ewangelii Mateusza. Jezus w tej części swojego nauczania przekazuje zasady, które mają rządzić życiem jego naśladowców. Można je traktować jako swego rodzaju konstytucję Królestwa Bożego. W Kazaniu na Górze Jezus mówi o błogosławieństwach, miłości bliźniego, przebaczeniu i modlitwie, jałmużnie i postach oraz wielu innych aspektach moralności i pobożności (...)


 

Comments


bottom of page