top of page

Serwis informacyjny

CHODZENIE DO KOŚCIOŁA. TO MA SENS?

NIECODZIENNIK ODC. 55Pewnego dnia kilku faryzeuszy oraz uczonych w Piśmie, przybyłych z Jerozolimy, podeszło do Jezusa, ponieważ zauważyli, iż część Jego uczniów spożywa posiłki bez wcześniejszego rytualnego obmywania rąk. Trzeba bowiem wiedzieć, że faryzeusze oraz Żydzi trzymający się tradycji przodków niczego nie zjedzą, jeśli wcześniej nie dokonają rytualnego oczyszczenia rąk. Po powrocie z miasta nie spoczną przy stole, dopóki nie obmyją się w specjalny sposób. Mają też wiele innych tradycji i zwyczajów, których mocno się trzymają, na przykład związanych ze specjalnym sposobem obmywania kielichów, dzbanów, pater czy z miejscami, na których siadają. W związku z tym faryzeusze i uczeni w Piśmie spytali Go: — Dlaczego Twoi uczniowie nie trzymają się tradycji przekazywanej przez przywódców naszej religii, lecz spożywają posiłek, nie dokonując rytualnych oczyszczeń rąk? Jezus zaś tak im odpowiedział:

— Trafnie o was obłudnikach prorokował Izajasz: Ponieważ ten naród kieruje do mnie tylko słowa i czci mnie jedynie swoimi wargami, podczas gdy ich serca są daleko ode mnie, dlatego hołdy, które mi składają, nie mają dla mnie żadnego znaczenia, gdyż są jedynie wyrazem tradycji, jakiej się wyuczyli. Tak właśnie jest! Kurczowo trzymacie się ludzkich tradycji, jednocześnie lekceważąc Boże polecenia! I kontynuował: — Jesteście niezwykle sprytni w uchylaniu Bożych przykazań i zastępowaniu ich własnym nauczaniem! Na przykład Mojżesz przekazał wam polecenia Najwyższego: Szanuj swego ojca i matkę, oraz: Kto by złorzeczył swemu ojcu lub matce, ma ponieść śmierć! Wy tymczasem nauczacie, że człowiek ma prawo powiedzieć ojcu lub matce: „To, co miało być wsparciem dla ciebie, przekazałem w darze do skarbca świątynnego”. W taki sposób wypaczacie sens Bożego przykazania i umacniacie ludzi w myśleniu, że mogą sami siebie zwolnić z obowiązku pomagania rodzicom. Takim nauczaniem unieważniacie treść Bożego Słowa! A to tylko jeden przykład z wielu podobnych, których się dopuszczacie z pełną premedytacją.


MAREK 7, 1-13


O co tak naprawdę chodziło Faryzeuszom, kiedy zapytali, dlaczego uczniowie Jezusa nie przestrzegają tradycyjnego obmywania rąk przed posiłkiem?  W rzeczywistości zadawali pytanie o głębokim wymiarze: "Dlaczego nie postępujecie zgodnie z naszymi ustalonymi normami religijnymi?" Taaak, była tam także ukryta intencja… Ówcześni duchowni starali się wykorzystać każdą okazję, aby przygwoździć Jezusa z pozoru niewygodnym pytaniem.


 

bottom of page