top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

Chrześcijaństwo U Progu Reformacji

Zdaniem znanego czeskiego teologa ks. Tomáša Halíka, chrześcijaństwo stoi w obliczu nowej reformacji. „Planowana przez papieża Franciszka synodalna reforma Kościoła katolickiego może mieć znacznie głębsze skutki niż wcześniej zakładano”, powiedział ks. prof. Halík podczas obradującego w tych dniach w Krakowie Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej. „Jestem przekonany, że mamy tu do czynienia z możliwym początkiem nowej reformacji chrześcijaństwa, opartej zarówno na Soborze Watykańskim II, jak i na zielonoświątkowym ponownym ożywieniu światowego chrześcijaństwa. Reforma Kościoła musi sięgać znacznie głębiej niż zwykła reforma instytucji”, stwierdził teolog. Zwrócił też uwagę na potrzebę ponownego odkrycia duchowego i egzystencjalnego wymiaru wiary

Ks. Halík, który został wyświęcony na księdza w podziemiu w czasach komunizmu i zimnej wojny, jest uważany za jednego z najważniejszych katolickich intelektualistów i pisarzy w Czechach. Był doradcą Vaclava Havla, pierwszego czeskiego prezydenta po upadku „muru berlińskiego”. Obecnie jest profesorem socjologii i kierownikiem Wydziału Religioznawstwa na Uniwersytecie Karola w Pradze. Otrzymał wiele międzynarodowych nagród za swoje zaangażowanie na rzecz praw człowieka, wolności religijnej i dialogu międzyreligijnego.


Zwracając się do delegatów 150 Kościołów członkowskich Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL), ks. Halík powiedział, że populiści, nacjonaliści i fundamentaliści religijni wykorzystują strach ludzi przed utratą tożsamości. W krajach takich jak Rosja, gdzie „ostatni komuniści stali się pierwszymi kapitalistami”, panuje kryzys gospodarczy, moralny i demograficzny.


Teolog potępił atak Rosji na Ukrainę, „narodowy mesjanizm” prezydenta Władimira Putina i prokremlowskie nastawienie przywódców Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Podkreślił, że Kościoły, które są skorumpowane przez reżim polityczny, okradają się ze swojej przyszłości.


Zdaniem ks. Halíka jednym z najważniejszych zadań Kościoła są nowe sposoby głoszenia Ewangelii. „Ale nie możemy być aroganckimi posiadaczami prawdy. Tylko Jezus może powiedzieć: Jestem Prawdą” - powiedział czeski teolog dodając: „Nie jesteśmy Jezusem, jesteśmy niedoskonałymi uczniami Jezusa”. Celem misji nie jest pozyskiwanie nowych członków Kościoła i włączenie ich w istniejące struktury. O wiele ważniejszy jest wzajemnie wzbogacający dialog - nie tylko z ludźmi innych wyznań lub niewierzącymi, przekonywał czeski teolog.


13. Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) obraduje w Krakowie w dniach 13-19 września. Uczestniczy w nim ponad 300 oficjalnych delegatów z 99 krajów. Obecni są także reprezentanci członków stowarzyszonych ŚFL, goście ekumeniczni, oficjalni mówcy, doradcy, uczestnicy z urzędu, wolontariusze i pracownicy ŚFL. Hasłem Zgromadzenia są słowa zaczerpnięte z Listu do Efezjan: „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”. Gospodarzem wydarzenia jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.

 

U źródła: Katolicka Agencja Informacyjna, ts (KAI) / Kraków


Comments


bottom of page