top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

Dobra Robota Metodystów

"Nie możemy odmówić pomocy nowo przybyłym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji," mówi Mitko Konev, dyrektor Centrum Miss Stone.

Od wielu lat Centrum Miss Stone w Macedonii Północnej jest symbolem nadziei i wspaniałej działalności charytatywnej. Mimo licznych wyzwań, takich jak rosnące ceny żywności i niedobór personelu, instytucja nieustannie znajduje sposoby na zaspokojenie rosnących potrzeb społeczności. Oferuje nie tylko codzienne posiłki, ale również programy opiekuńcze dla osób starszych i edukacyjne dla romskich dzieci. Mimo licznych trudności, pracownicy Centrum pozostają głęboko zaangażowani w pomoc marginalizowanym grupom.


Centrum, obsługujące codziennie około 250 osób, jest instytucją diakonijną związaną z Kościołem Metodystycznym w Macedonii Północnej. Mieści się w Strumicy i jest kluczowym ośrodkiem Diakonii Macedonii Północnej.


Centrum realizuje różne projekty. Program Meals on Wheels wspiera żywieniowo osoby starsza a program Zupy Dla Potrzebujących, zapewnia kolejne 50 posiłków dziennie. Centrum prowadzi również opiekę domową dla seniorów i oferuje indywidualne wsparcie edukacyjne oraz praktyczną pomoc dla ubogich i marginalizowanych.


Maksymalna zdolność produkcyjna kuchni Centrum została zwiększona ze 150 do 170 posiłków dziennie. Obecnie z programu Meals on Wheels korzysta ponad 195 osób, a kolejnych 50 czeka w kolejce.


"Nie możemy odmówić pomocy nowo przybyłym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji," mówi Mitko Konev, dyrektor Centrum Miss Stone.


Miesiące maj i czerwiec były deszczowe, co ograniczyło produkcję żywności. Skutkiem gorącego lipca nastąpiła znacząca utrata plonów i wzrost cen, co wpłynęło na działalność żywieniową Centrum.


Z powodu braku wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego centrum musiało ograniczyć zakres swojego programu opiekuńczego. Nie udało się znaleźć zastępstwa dla pielęgniarek, które odeszły, gdyż są rekrutowane przez lepiej prosperujące placówki medyczne w krajach zachodniej Europy.


Martin Konev, dyrektor wykonawczy Diakonii Macedonii Północnej, podkreśla, że nie chodzi o wielkość Centrum Miss Stone, ale o dzielenie się miłością z potrzebującymi. "Odczuwamy szczególną radość, gdy możemy przyjąć nowe osoby na listę oczekujących. Każda możliwość zwiększenia liczby korzystających z naszych usług to dla nas wyjątkowy moment," - dodaje.


Centrum angażuje się również w prace z romską młodzieżą i dziećmi w Ohridzie. Pomaga dzieciom w przygotowaniu do szkoły, gdy rodziny nie mają środków na przedszkole, i organizuje dodatkowe zajęcia w czasie wakacji.


"Te dzieci, które przyjęliśmy w zeszłym roku, są najbardziej zadowolone ze szkoły. Ich sukcesy w pierwszej klasie były naprawdę imponujące," - mówi Christina Cekov, odpowiedzialna za komunikację w Centrum. Christina jest żoną emerytowanego pastora metodystycznego. "Dzieci bardzo dobrze zintegrowały się ze społecznością, a niektóre z nich prezentują wyniki na poziomie najlepszych uczniów. Omer, jeden z chłopców, zdobył nawet pierwsze miejsce w konkursie matematycznym dla pierwszaków. Jest naszym bohaterem i wszyscy jesteśmy z niego dumni," - kończy Cekov.

 

U źródła: Urs Schweizer Um News

Tłum: WM

コメント


bottom of page