top of page

Serwis informacyjny

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA KAŻDEGO

NIECODZIENNIK ODC. 117


Wtedy też powiedział: — Przemierzając cały świat, głoście wszystkim ludziom Dobrą Wiadomość o ratunku, który ja przyniosłem. Kto zaufa tej Wiadomości i zanurzy się w moim Słowie, zostanie zbawiony. Jeśli jednak ktoś nie zaufa mojemu Słowu, będzie potępiony! A znakami uwiarygodniającymi głosicieli mojej Dobrej Wiadomości będą: wyrzucanie demonów w analogiczny sposób, jak ja to czyniłem; nauczanie w niewyuczonych wcześniej językach; odporność na działanie trucizn – zarówno pochodzących od węży dotkniętych nieopatrznie, Po przekazaniu im tego Jezus, nasz PAN, wstąpił w Niebiosa, gdzie zasiadł na Tronie Boskiej władzy i chwały. Uczniowie zaś wyruszyli i zaczęli wszędzie głosić Dobrą Wiadomość o ratunku w Chrystusie. PAN zaś współdziałał z nimi i potwierdzał swe Słowo obiecanymi znakami.

MAREK 16, 15-20 (NPD)


W ostatnich słowach przed swoim Wniebowstąpieniem, Jezus zostawił swoim uczniom misyjny nakaz: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. W obliczu globalizacji, kryzysów humanitarnych, zmian klimatycznych i wszechobecnej cyfryzacji, te słowa codziennie nabierają dodatkowych znaczeń. Jako naśladowcy Chrystusa, jesteśmy wezwani do ciągłej gotowości i odwagi w głoszeniu Ewangelii. Niech każdy z nas zada sobie dzisiaj pytanie: „Czy jestem gotowy wziąć na siebie to szczytne zadanie i być narzędziem Bożym w swoim środowisku?”


 

Comments


bottom of page