top of page

Serwis informacyjny

Ewangelia Dobrobytu

Z badań Lifeway Research wynika, że aż 52% uczestników nabożeństw protestanckich twierdzi, że ich kościół głosi, iż Bóg ich pobłogosławi, jeśli będą więcej ofiarowywać

W ostatnich latach amerykański krajobraz chrześcijański doświadczył znaczącej transformacji. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Lifeway Research we wrześniu 2022 roku, rosnąca liczba uczestników protestanckich nabożeństw w Stanach Zjednoczonych zaczyna przyjmować nauki związane z tzw. ewangelią dobrobytu.


Ta kontrowersyjna ideologia sugeruje, że dobrobyt finansowy jest błogosławieństwem od Boga, które można osiągnąć poprzez zwiększanie darowizn na rzecz kościołów i instytucji charytatywnych. Tendencja ta rodzi ważne pytania o dynamikę zmian w duchowym krajobrazie USA i ich wpływ na chrześcijańską wiarę.


Z badań Lifeway Research wynika, że aż 52% uczestników nabożeństw protestanckich twierdzi, że ich kościół głosi, iż Bóg ich pobłogosławi, jeśli będą więcej ofiarowywać. To znaczący wzrost w porównaniu z 38% odnotowanymi w roku 2017. Ponadto, 76% respondentów uważa, że Bóg pragnie dla nich finansowego dobrobytu, co również jest wzrostem w porównaniu z 69% w 2017 roku. Przekonanie, że trzeba podjąć konkretne działania, aby zasłużyć na materialne błogosławieństwa, wzrosło do 45% z 26% w 2017 roku.


Scott McConnell, dyrektor wykonawczy Lifeway Research, uznaje ten trend za niepokojący. Według niego, przyczyną zmian mogą być trudności finansowe wywołane przez takie czynniki jak inflacja czy pandemia, które skłoniły ludzi do poszukiwania szybkich rozwiązań ich ekonomicznych problemów.


"Ewangelia dobrobytu, często kojarzona z Ruchem Słowa Wiary, stanowi fundamentalne zaprzeczenie tradycyjnym naukom chrześcijańskim," mówi McConnell. Zauważa, że zamiast skupiać się na duchowym rozwoju i zbawieniu, ideologia ta kładzie nacisk na materialny zysk.


Niemalże rewolucyjna zmiana w podejściu do tej nauki jest szczególnie widoczna wśród młodszych i mniej wykształconych uczestników nabożeństw. Aż 81% osób w wieku od 18 do 34 lat oraz 85% w wieku od 35 do 49 lat wierzy, że Bóg pragnie ich finansowego sukcesu.


Różne denominacje chrześcijańskie w różnym stopniu akceptują nauki ewangelii dobrobytu. Największą akceptację wykazują metodyści (93%) i uczestnicy ruchu restauracjonistycznego* (88%). Wyższy poziom akceptacji tych nauk jest także widoczny wśród osób o ewangelickich przekonaniach.


Badanie wykazało również, że szczególnie otwarci na te nauki są Afroamerykanie, z 71% wyrażającym przekonanie, że większe ofiary finansowe skutkują boskimi błogosławieństwami.


Liderzy chrześcijańscy różnych denominacji wyrażają zaniepokojenie nadmiernym skupieniem na materialnym dobrobycie. Podkreślają, że nauki Jezusa w Nowym Testamencie stawiają na pierwszym miejscu duchowy wzrost, miłość i współczucie, a nie ziemskie bogactwa.


*Ruch restauracjonistyczny w chrześcijaństwie to różne grupy dążące do przywrócenia "pierwotnej" formy i praktyk wiary, często w opozycji do tradycyjnych struktur kościelnych. Chociaż różnią się celami i metodami, łączy je przekonanie o potrzebie "restauracji" pierwotnej formy chrześcijaństwa. Jest to powszechne w różnych chrześcijańskich denominacjach i może być związane z większą otwartością na nauki ewangelii dobrobytu.

 

Autor: SHAWN A. AKERS

Tł. WA

bottom of page