top of page
  • Zdjęcie autoraRedAdmin

Ewangelia Mateusza

0d 13 listopada codziennie w Radio Safira

Spośród wszystkich czterech Ewangelii, Ewangelia Mateusza w największym stopniu odwołuje się do żydowskiego pochodzenia i kontekstu działalności Jezusa. Szereg danych wskazuje na to, że autor był poborcą podatków, apostołem i naocznym świadkiem. Apostoł odwołuje się do pism proroków Starego Testamentu, starając się ukazać Jezusa jako z dawna oczekiwanego przez Izraelitów Mesjasza. Ustalenie czasu powstania Ewangelii Mateusza do dziś pozostaje problemem. Niektóre okoliczności wskazują na okres między 60 a 65 rokiem po Chrystusie. Mateusz, który sam był Żydem, zaprezentował judaistyczne spojrzenie na działalność Jezusa. W swoim tekście ponad pięćdziesiąt razy cytuje fragmenty Starego Testamentu. To więcej niż w którejkolwiek z pozostałych ksiąg, co wskazuje na to, że Mateusz pisał swoją Ewangelię z myślą o społeczności żydowskiej. Napisał ewangelię w języku hebrajskim a następnie przełożył na grekę.


Zapraszamy do wysłuchania Ewangelii od niedzieli 13 listopada, codziennie w Radio Safira w przekładzie z Biblii Tysiąclecia.

 

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page