top of page

Serwis informacyjny

EWANGELIA PONAD NIENAWIŚCIĄ

NIECODZIENNIK ODC. 125


A kiedy będziecie doświadczać nienawiści ze strony świata, pamiętajcie, że on – wcześniej niż was – znienawidził mnie. Gdybyście należeli do tego świata, to by was kochał, ponieważ on przyjaźni się tylko z tymi, którzy do niego należą. A ponieważ do niego nie należycie, gdyż wyciągnąłem was z jego objęć, będzie was nienawidził. Przypomnijcie sobie, co już wcześniej wam mówiłem: niewolnik nie może oczekiwać lepszego traktowania niż to, które jest udziałem jego pana. Zatem ci, którzy mnie prześladowali, będą i was prześladować, a ci, którzy szanują mnie i moje Słowo, również was będą szanować. Wszystko to spotka was z mojego powodu, ponieważ ludzie hołdujący temu światu nie mają nic wspólnego z Ojcem, który mnie posłał.

JAN 15, 18-21 (NPD)

 

Konflikt i nienawiść to niechciane zjawiska, ale czasem trzeba o nich porozmawiać. Nasze dzisiejsze spotkanie skupia się na istotnym i trudnym aspekcie życia chrześcijańskiego, - konflikcie między wartościami ewangelicznymi a wartościami promowanymi przez współczesny świat.  W piętnastym rozdziale Ewangelii, Jan cytuje słowa Jezusa; „A kiedy będziecie doświadczać nienawiści ze strony świata, pamiętajcie, że on, – wcześniej niż was, – znienawidził mnie.” Świat, o którym mówi Jezus, to nie tylko widzialne fizyczne otoczenie, ale przede wszystkim ludzie i systemy wartości, które są często w opozycji do prawd objawionych przez Boga. W Ewangelii Jana słowo „świat” ma wiele znaczeń, dlatego trzeba uważać na kontekst. Czasami jest to część ludzkości, która przyjęła Jezusa jako Zbawiciela, a czasem, jest to rzeczywistość odrzucająca światło i wroga Bożemu Słowu.


 

コメント


bottom of page