top of page

Serwis informacyjny

ILE DZIEWIC CZEKA W NIEBIE?

NIECODZIENNIK ODC. 152


Zaraz potem przyszli do Jezusa saduceusze, którzy uważają, że nie istnieje coś takiego jak zmartwychwstanie. Oni także, zastawiając na Niego pułapkę, powiedzieli: - Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że gdyby umarł mężczyzna, pozostawiając bezdzietną żonę, wówczas jego brat powinien wziąć ową kobietę za żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. Wyobraź sobie zatem, że było siedmiu braci. Pierwszy z nich ożenił się, lecz umarł, nie wydawszy potomstwa. Zgodnie z poleceniem Mojżesza drugi z braci wziął tę samą kobietę za żonę, ale ten także umarł, nie zostawiając potomstwa; tak samo było i z trzecim, i z każdym kolejnym z siedmiu braci. Żaden z nich nie pozostawił po sobie potomstwa. Wreszcie po wszystkich umarła i ta kobieta. Którego z tych siedmiu braci żoną miałaby być po zmartwychwstaniu? Przecież należała do każdego z nich. Na to Jezus tak im odrzekł: - Wasze błądzenie bierze się z tego, że nie rozumiecie ani Bożego Słowa, ani Bożej mocy! Po zmartwychwstaniu ludzie nie będą już potrzebować związków małżeńskich, gdyż będą funkcjonować niczym niebiańscy aniołowie. Jeśli zaś chodzi o to, czy umarli mogą powstawać z martwych, to Mojżesz już wypowiedział się na ten temat. Relacjonując zdarzenie przy kolczastym krzewie, wspomniał, że Bóg powiedział do niego: JA JESTEM Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba, co wyraźnie pokazuje, iż Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz tych, którzy mają Życie. O, jak bardzo błądzicie w swoim myśleniu!

MAREK 12, 18-27 (NPD)

 

Saduceusze, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, postanowili poddać Jezusa próbie, zadając Mu pytanie o kobietę, która miała kolejno siedmiu mężów. Ich celem było wykazanie, że idea zmartwychwstania jest absurdalna. Jednak Jezus udziela im odpowiedzi, która sprowadza ich „do parteru” a przed nami otwiera niezwykłą perspektywę życia po śmierci. Jezus mówi: " Wasze błądzenie bierze się z tego, że nie rozumiecie ani Bożego Słowa, ani Bożej mocy! Po zmartwychwstaniu ludzie nie będą już potrzebować związków małżeńskich, gdyż będą funkcjonować niczym niebiańscy aniołowie." Słowa Mistrza wskazują, że rzeczywistość po naszym odejściu z tego świata absolutnie nie jest podobna do naszego ziemskiego życia. Jednakże, co by się stało, gdyby nasza niewiara w zmartwychwstanie została skonfrontowana z Boskim prawem? Jezus pokazuje, że brak zrozumienia Pisma, Bożej mocy i wiary prowadzi do błędów.


 

Comments


bottom of page