top of page

Serwis informacyjny

JEDNOŚĆ PONAD PODZIAŁAMI

NIECODZIENNIK ODC. 134


Już niedługo będę na świecie. Lecz oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze Mnie, aby byli jedno - jak My. Dopóki z nimi byłem, Ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze Mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął, oprócz syna zatracenia, zgodnie z zapowiedzią Pisma. Teraz odchodzę do Ciebie, a mówię to wciąż na tym świecie, aby mogli doświadczać pełni mojej radości. Ja im powierzyłem Twoje Słowo, a świat ich znienawidził, gdyż - podobnie jak Ja - nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i Ja nie należę do świata. Poświęć ich do życia w prawdzie; Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak Ja ich posłałem na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone prawdzie.

JAN 17, 11-19 (NPD)

 

Jezus, w swojej modlitwie arcykapłańskiej, mówi do Ojca: „Już niedługo będę na świecie. Lecz oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze Mnie, aby byli jedno - jak My.” Oto słowa pełne miłości i troski. Jedność, o której mówi Jezus, to nie tylko unikanie konfliktów. To jest jedność duchowa, która wypływa z naszej relacji z Bogiem i jest zakorzeniona w Jego miłości. Przekaz Chrystusa rozwija Apostoł Paweł, który w czwartym rozdziale Listu do Efezjan mówi: „Dokładajcie starań, by zachować jedność Ducha w spójni pokoju, - jedno ciało i jeden Duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.


 

Comentários


bottom of page