top of page

Serwis informacyjny

Każdy mrok rozświetla iskra dobra

Estera: Kobieta Pełna Siły I Godności. Podczas tego studium skoncentrujemy się na fragmencie Księgi Estery 2,21-3,15. Tak jak poprzednio, będziemy się posiłkować metodą opisaną przez pastora Chucka Swindolla w książce pt. Odkrywanie Biblii. W poszukiwaniu przepisu na życie

Rozdział trzeci Księgi Estery rzuca światło na głęboko zakorzenioną nienawiść Hamana do Żydów, która nie była jedynie chwilowym uczuciem, ale raczej ujawniła się jako skrajna forma złego postanowienia. Haman, postać znacząca w perskiej administracji, nie zadowolił się jednostkowym działaniem przeciwko swojemu antagoniście, Mordechajowi, lecz zdecydował się na zniszczenie całego narodu żydowskiego. To wydarzenie ukazuje, jak zło może eskalować i przybierać katastrofalne rozmiary, stając się zagrożeniem nie tylko dla jednostek, ale dla całych społeczności.


W takich okolicznościach, kiedy zło staje się wszechobecne, pojawia się pytanie o moralną kondycję społeczeństwa i jednostki. W Księdze Estery zło nie pochodziło wyłącznie od Hamana; było ono umożliwione przez struktury władzy, które pozwalały na jego działania. Ta perspektywa prowadzi do refleksji nad własnym udziałem w szerzeniu lub tolerowaniu zła. Jest to przestroga, że złe działania jednostki mogą mieć wpływ na całe społeczeństwo, a zło zagnieżdżone w sercu jednostki może przekształcić się w szkodliwe dla wielu systemowe działanie.


W tym kontekście chrześcijańska wiara w Jezusa Chrystusa oferuje drogę wyjścia z tego cyklu zła. Według chrześcijańskiej doktryny, wiara w Chrystusa umożliwia przemianę wewnętrzną, dając siłę do opierania się nie tylko zewnętrznym pokusom, ale także wewnętrznym skłonnościom do złego. Jest to proces ciągłej walki z „starą naturą”, która skłania do grzechu i zła. Dzięki wierze i łasce Bożej, wierni mają dostęp do narzędzi, które pomagają im w tej walce - takich jak modlitwa, sakramenty, Słowo Boże i wspólnota wierzących.


Chrześcijaństwo podkreśla, że każdy człowiek ma w sobie zdolność do grzechu, ale równocześnie oferuje nadzieję i środki do przeciwdziałania tej skłonności. Dzięki wierze w Jezusa i pomocą udzielaną przez Niego, wierni mogą dążyć do życia w zgodzie z Bożymi przykazaniami, opierając się pokusom i namiętnościom, które prowadzą do zła.


Audycji możesz słuchać dzięki fundacji IFL Polska. Konspekt do studium znajdziesz tutaj.


Zapraszamy do śledzenia serii Estera: Kobieta pełna siły i godności - w Radio Safira codziennie o godz. 9.00 i 17.00 (oprócz sobót).


 Comments


bottom of page