top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

Luteranie o zmianach ws. Funduszu Kościelnego

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP jest otwarty na rozmowy o zastąpieniu Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym, ale formułuje w tej kwestii konkretne obawy dotyczące m.in. kwoty wolnej od podatku i wspólnego rozliczania się małżeństw wyznaniowo mieszanych

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP jest otwarty na rozmowy o zastąpieniu Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym, ale formułuje w tej kwestii konkretne obawy dotyczące m.in. kwoty wolnej od podatku i wspólnego rozliczania się małżeństw wyznaniowo mieszanych.


Premier Donald Tusk zapowiedział rozpoczęcie prac nad przekształceniem Funduszu Kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy przekazywany przez wiernych. Opracowaniem zasad, które mają być skonsultowane z Kościołami i związkami wyznaniowymi, ma się zająć specjalny międzyresortowy zespół.


W jego skład mają wejść wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister finansów Andrzej Domański i szef KPRM Jan Grabiec oraz przedstawiciel Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany miałyby wejść w życie w 2025 r.


W związku z planami zastąpienia Funduszu Kościelnego innymi rozwiązaniami o charakterze prawno-podatkowym Kościół katolicki jest otwarty na dialog w tej sprawie – poinformował bp Artur G. Miziński. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski przypomniał, że Kościół wykazał gotowość do prowadzenia rozmów w tej kwestii już w latach 2012-2013.


"Jeśli obecna sytuacja wymaga powrotu do prac nad zmianami obowiązujących przepisów dotyczących finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w naszym kraju należy zadbać, aby dokonywało się to w zgodzie z postanowieniami Konkordatu, a także konstytucyjną zasadą konsensualnej formy regulacji relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Z Funduszu Kościelnego bowiem korzystają dziś wszystkie związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej" - podkreślił bp Miziński.


Do sprawy odniósł się też Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP. Pytana przez KAI rzeczniczka prasowa Kościoła, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska deklaruje: "Jesteśmy otwarci na rozmowy o odpisie podatkowym zamiast Funduszu Kościelnego – braliśmy udział w rozmowach, gdy były one prowadzone za rządów PO i PSL".


Jednocześnie wskazuje na istotne dla tego Kościoła problemy związane z przekształceniem Funduszu Kościelnego w nowy system wspierania przez wiernych. Chodzi m.in. o zapowiedź podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego z 30 do 60 tys. zł. Taka zmiana wpłynie nie tylko na przekazywanie odpisu 1,5% na OPP, ale właśnie także na prognozowane wprowadzenie odpisu na Kościoły. Osoby najuboższe, które nie będą już płacić podatku, nie będą mogły jednocześnie przekazać swojego wsparcia na dany Kościół lub związek wyznaniowy.


"Istnieje obawa, że wysoka kwota wolna od podatku sprawi, że osoby uboższe lub starsze, skłonne do przekazywania ofiar na Kościół, nie będą mogły tego uczynić" - zwraca uwagę rzeczniczka.


We wcześniejszych rozmowach - dodaje Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska - Kościół Ewangelicko-Augsburski podnosił też sprawę małżeństw wyznaniowo mieszanych, a w szczególności możliwość dokonania odpisu przez każdego z małżonków, jeśli będą się rozliczać wspólnie. Już dziesięć lat temu sygnalizowano, że aż 50% zawieranych w Kościele ewangelickim małżeństw to właśnie związki wyznaniowo mieszane.


Luteranie postulowali wówczas, że małżonkowie powinni mieć możliwość podziału dokonywanego odpisu pomiędzy dwa różne Kościoły, stosownie do swojej przynależności wyznaniowej. Takie rozwiązanie nie stawiałoby małżonków przed koniecznością wyboru jednego Kościoła, na który przekażą swój odpis podatkowy.


Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP zwracał również uwagę na kwestie okresu przejściowego oraz dokonania bilansu Funduszu Kościelnego, który w ocenie Kościoła może okazać się dla niego ujemny.


Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska informuje, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP korzystał z Funduszu Kościelnego wtedy, gdy duchowni nie mieli innego źródła utrzymania, tylko przychód z czynności duszpasterskich – a takich jest mniejszość.


"Według danych zbieranych w 2012 r., składki na ZUS duchownych były opłacane z Funduszu Kościelnego w ok. co trzecim przypadku, tj. ok. 1/3 duchownych korzystała z FK. Ponadto niektóre parafie otrzymywały wsparcie na remonty obiektów kultury – kościołów" - odpowiedziała rzeczniczka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.


Z informacji dostępnych na stronach MSWiA, przyznane w 2023 r. dotacje z Funduszu Kościelnego otrzymała m.in. Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Świdnicy. Było to 90 tys. zł na konserwację i restaurację wnętrza Kościoła Pokoju - zabytku UNESCO.


Beneficjentem środków z Funduszu jest także Parafia Ewangelicko-Augsburska w Nowym Sączu-Stadle, która przeznaczyła otrzymane 60 tys. zł na odnowienie i uzupełnienie tynków, i okładzin architektonicznych w kościele Przemienienia Pańskiego.


Z kolei Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworze przeznaczyła 40 tys. z Funduszu na remont systemu przeciwpożarowego a Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sorkwitach 140 tys. zł - na remont dachu kościoła.


Środki z Funduszu Kościelnego otrzymała ponadto Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pasymiu. Przeznaczyła otrzymane 40 tys. zł na remont kościoła w Dźwierzutach.


 

Comments


bottom of page