top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

Niecodziennik odc. 10

Diabeł Istnieje

„i wszelką zuchwałość, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi”

2 Koryntian 10:5 SNP


Czytanie Pisma Świętego jest niezbędne, aby budować naszą intymność z Bogiem. Słowo Boże jest naszą bronią. Jest żywe, aktywne i ostrzejsze niż jakikolwiek miecz obosieczny. A kiedy chowamy Pismo Święte w naszym sercu, to ono pomaga nam walczyć z siłami zła. Mamy wroga, a ostatnią rzeczą, jakiej on od nas oczekuje, jest zaufanie Bogu i Jego Słowu.


Nasz duchowy wróg chce trzymać nas w miejscu zwątpienia i niepewności. Ale kiedy wiemy, kim jesteśmy, możemy śmiało obalić każde kłamstwo, które nas rozprasza. Podobnie jak Jezus, gdy pościł na pustyni przez czterdzieści dni, możemy użyć Pisma Świętego, aby powiedzieć sobie prawdę i odeprzeć pokusy. Oto kilka powszechnych kłamstw, w które wszyscy wierzyliśmy, oraz prawda, o której musimy pamiętać, aby je przezwyciężyć. Kłamstwo, w które wierzymy: poniosłem porażkę i nic nie potrafię zrobić dobrze. Prawda Boża: Mogę przechodzić przez zmagania, ale wszystko mogę przez Chrystusa, który daje mi siłę.


Kłamstwo, w które wierzymy: Gdyby Bóg się tym przejmował, dlaczego miałby pozwolić, by przydarzyły mi się te porażki? Boża prawda: - wiem, że Bóg sprawia, że wszystko współdziała w Jego chwale i ku mojemu dobru. Wystarczy mi łaska Boża, a Jego moc doskonali się przez moją słabość. Kłamstwo, w które wierzymy: Zawsze będę taki. Prawda Boża: Mogę się zmienić, ponieważ należę do Chrystusa. Stary ja odszedł, a nowy ja jest tutaj!


- Przemyśl kłamstwa, w które uwierzyłeś. Łatwiej jest z nimi żyć, kiedy pozwalamy im stać się częścią nas. Ale kiedy rozpoznasz kłamstwa, które uznałeś za prawdę, jesteś w połowie drogi do zwycięstwa. Bóg dał nam swoje Słowo, abyśmy mogli poznać prawdę … i to Jego prawda nas wyzwala. Zacznijmy żyć bardziej jak zdobywcy, którymi jesteśmy. Stosujmy życiodajną, nadzieję. Ta nadzieja pochodzi ze Słowa Bożego z Biblii.

 

ks. Witold Augustyn

Polecamy: www.bible.com

Comments


bottom of page