top of page

Serwis informacyjny

Niecodziennik odc. 22

Osiołek BalaamaJezus tymczasem obchodził miasta i wioski, nauczając w lokalnych synagogach. Wszędzie głosił Dobrą Wiadomość o Królestwie Niebios, jednocześnie uzdrawiając ludzi z każdej choroby i słabości. Patrząc na nich, wzruszał się, gdyż wszędzie widział tłumy ludzi, którzy byli utrudzeni i porzuceni jak owce bez pasterza. Zwykł wówczas mawiać do swych uczniów: — Wielkie jest żniwo do zebrania, lecz mało żniwiarzy. Proście zatem PANA, by na swe żniwa wysłał więcej pracowników…. Niedługo potem Jezus przywołał dwunastu najbliższych sobie uczniów i obdarzył ich mocą wyrzucania duchów nieczystych oraz uzdrawiania ludzi z każdej choroby i niemocy. Uczynił to, by mogli uwiarygadniać misję, z którą zamierzał ich wysłać. A byli to: jako pierwszy – Szymon zwany Piotrem, potem jego brat Andrzej. Następnie: Jakub, syn Zebedeusza i jego brat Jan. Dalej: Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz – poborca podatkowy, Jakub – syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Kananejczyk oraz Judasz Iskariota, który Go zdradził. Tych dwunastu rozesłał Jezus, jednocześnie im nakazując: — Nie wstępujcie do tych, którzy nie są Żydami, ani do miast samarytańskich. Skoncentrujcie się wyłącznie na Izraelitach, którzy się zagubili. Do nich idźcie i głoście im: „Już bliskie jest Królestwo Niebios!”. Chorych uzdrawiajcie, martwych wskrzeszajcie do Życia, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie! Co darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!


Mateusz 9, 35 – 10, 8 (NPD)


Wyobraźmy sobie profil Jezusa na Instagramie, pełen zdjęć z akcji uzdrawiania i kłótni z saduceuszami. Mesjasz, podróżował bez smartfonu, ale potężnie wpływał na ludzi. Dzisiaj wzywa nas, abyśmy byli Jego żywymi postami w cyfrowym świecie. Prosi, byśmy patrzyli na innych przez soczewkę Jego miłości. Jego nauczanie, pełne mocy i miłosierdzia, jest wzorem dla naszych działań. Jezus zachęca nas do nieudawanej służby, wykraczającej poza wirtualny świat. Jesteśmy wezwani do bycia Jego rękami, nogami i ustami, dzieląc się miłością bez oczekiwania na lajki. Biblijnie tu i teraz na sobotę, zapraszamy!


 


Comments


bottom of page