top of page

Serwis informacyjny

Niecodziennik odc. 6

Bez Ograniczeń

Co byś zrobił, mając nieograniczone zasoby? Kupiłbyś jacht, samolot lub wieżowiec? Pomógłbyś wyeliminować głód na świecie? Podróżował po świecie? Sfinansował badania nad rakiem? Upewnił się, że każda sierota ma bezpieczne miejsce do życia? Myślałbyś głównie o sobie czy o innych? Trudno wyobrazić sobie brak ograniczeń. Nieustannie potrzebujemy jedzenia, wody, powietrza i snu. Ale nieograniczony jest Bóg. Pisząc do kościoła w Efezie w pierwszym wieku, apostoł Paweł powiedział tak: Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały”. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, co to znaczy być naprawdę nieograniczonym? Mieć wszystkie możliwe zasoby na wyciągnięcie ręki? Nigdy nie potrzebować jedzenia. Nigdy się nie męczyć. Nigdy się nie rozpraszać. Nigdy nie mieć ani jednej potrzeby. Bóg nie napotyka na trudności, On chce wzmocnić swój lud. Jeśli czytasz dalej do końca trzeci rozdział to dowiadujesz się, że Paweł chce, żeby Efezjanie zostali wzmocnieni Bożym Duchem, za pomocą Jego nieograniczonych zasobów tak, żeby ich korzenie wrosły głęboko, Jego Duch dał im siłę, a oni byli w stanie doświadczyć głębi i pełni Bożej miłości. Pozostaje tajemnicą, dlaczego Bóg decyduje się wykorzystywać tych niedoskonałych ludzi do realizacji swoich celów. Ale dokładnie tego chce i dokładnie to zrobi. Kiedy więc czujesz się zmęczony, przytłoczony, zniechęcony lub całkowicie zdruzgotany, pamiętaj. Boże zasoby są nieograniczone. Możliwości są nieskończone. A On specjalizuje się w czynieniu wszystkiego nowym.

 

Witold Augustyn. Polcam www.bible.com

Commentaires


bottom of page