top of page

Serwis informacyjny

Niedziela Braterstwa Anabaptystów

21 stycznia 2024 roku świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad podziałami kulturowymi i narodowymi, które dokonało się mocą Ducha Świętego

Z radością przedstawiamy materiały przeznaczone na Niedzielę Światowego Braterstwa Anabaptystów (AWFS). Trzykrotnie w roku MWC dostarcza zasoby do nabożeństw dla kościołów członkowskich: na Niedzielę Pokoju (we wrześniu),Tydzień Braterstwa Młodych Anabaptystów (w trzecim tygodniu czerwca) oraz właśnie na Niedzielę Światowego Braterstwa Anabaptystów.


Zachęcamy kościoły związane z anabaptystami, by każdego roku łączyć się z globalną rodziną Anabaptystów. Chociaż wiele kościołów obchodzi to święto w niedzielę 21 stycznia, niektóre decydują się na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego czy w inne wybrane daty. Przypomnijmy, że 21 stycznia 1525 roku w Zurychu miał miejsce pierwszy chrzest Anabaptystów, a za niecałe dwa lata - okrągła rocznica.


AWFS stanowi doskonałą okazję do uświadomienia naszym wspólnotom, że wszyscy jesteśmy częścią jednego wielkiego ciała, złożonego z różnorodnych plemion, języków i narodów (Objawienie 7:9).


Chcemy też podkreślić, że nie ma miejsca na dyskryminację wśród nas (List do Galatów 3:28) oraz, że jako nowe stworzenia (2 List do Koryntian 5:17) podążamy za Jezusem, wspierając się wzajemnie, służąc światu i ucząc się od siebie nawzajem.


21 stycznia 2024 roku świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad podziałami kulturowymi i narodowymi, które dokonało się mocą Ducha Świętego.

 

Mennonite World Conference

Foto: Kyle Smith/Unsplash

Comentarios


bottom of page