top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

Niedziela u Baptystów

W ubiegłą niedzielę odwiedziliśmy wirtualnie poznańskich baptystów

Historia I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu sięga początków XX wieku. W dniu 6 IV 1902 roku Komitet Założycielski, w skład którego weszły: Currant, Kromm, Meyer, H. Liebig ogłosił powstanie zboru. W momencie powstania zbór liczył ok. 200 osób. Jego pierwszym pastorem był A. Majewski, który w październiku 1903 r. przeniósł się do Gniezna. Na jego miejsce przybył C. Rode, który funkcję tę pełnił przez trzy lata. 30 X 1906 roku pastorem zboru został przybyły z Halle Robert Drews, który funkcję tę sprawował przez blisko 40 lat.


Przed pierwszą wojną światową zbór zatrudniał kaznodzieję pomocniczego Paula Schilda na stałe mieszkającego w Trzemesznie oraz pracownika misyjnego Jana Petrasza, który działał wśród ludności polskiej w Poznaniu. Rozwój zboru był na tyle znaczny, że w 1910 roku wybudowano kaplicę i kamienicę przy ul. Przemysłowej 48. Przed I wojną światową Kościół Baptystów liczył około 600-800 członków, głównie pochodzenia niemieckiego. Polska społeczność baptystyczna składała się z ośmiu rodzin i kilku małżeństw mieszanych.


Więcej dowiesz się z serwisu informacyjnego zboru.

 

Comentarios


bottom of page