top of page

Serwis informacyjny

Niedziela w Ustroniu

Nabożeństwo online Wspólnoty Życie i Misja

Dziś modlimy się online z chrześcijanami w Ustroniu.


Piszą o sobie: Chrześcijańska (Fundacja) Życie i Misja została powołana do istnienia w 1990 roku, bezzwłocznie po zmianach politycznych w roku 1989. Tym samym jest jedną z pierwszych organizacji chrześcijańskich we współczesnej Polsce. Fundacja jest kontynuacją działalności ewangelizacyjnej i mentorskiej prowadzonej przez ponad 20 lat za Żelazną Kurtyną.


W 1974 roku w obrębie śląskiego środowiska akademickiego wyłoniła się silna, skonsolidowana grupa wierzących studentów. Zaczęli się regularnie spotykać, snując marzenia dotyczące przyszłości Polski. Ich wspólnym pragnieniem było promowanie w Polsce postaw zgodnych z nauczaniem Jezusa. Za swój cel przyjęli dotarcie do jak najszerszego grona osób, niezależnie od wieku i pochodzenia, z wieścią, że w Chrystusie znajduje się źródło znaczenia i odkupienia dla każdego człowieka.


To marzenie, zainspirowane przez Henryka Wieję, urzeczywistniło się poprzez misyjne zaangażowanie początkowo wąskiego grona studentów. W ciągu kolejnych lat grupa ta rozrosła się do około 350 współpracowników, spośród których wyłoniło się wielu utalentowanych liderów. Przejęli oni różnorodne dziedziny chrześcijańskiego zaangażowania na terenie całego kraju.


Więcej dowiesz się tutaj.

 

Comments


bottom of page