top of page

Serwis informacyjny

NIEWIERZĄCY APOSTOŁOWIE

NIECODZIENNIK ODC. 103


Kiedy Jezus zmartwychwstał, najpierw ukazał się Marii z Magdali, z której jakiś czas wcześniej wyrzucił siedem demonów. Uczynił to pierwszego dnia po szabacie, kiedy zaczynało świtać. Ona zaś powiadomiła o tym uczniów, którzy przez lata Mu towarzyszyli, a po Jego śmierci byli zrozpaczeni. Lecz kiedy usłyszeli, że Jezus żyje, a ona Go widziała, wcale jej nie uwierzyli. Następnie, w odmienionej postaci, ukazał się dwóm z nich, gdy szli przez pola. Ci natychmiast wrócili i przekazali reszcie, że Go widzieli. Lecz pozostali nie uwierzyli również im. W końcu Jezus ukazał się wszystkim Jedenastu, gdy spoczywali przy stole. Skarcił ich niewiarę i upór serc, ponieważ nie zaufali tym, którzy wcześniej widzieli Go zmartwychwstałego. Wtedy też powiedział: — Przemierzając cały świat, głoście wszystkim ludziom Dobrą Wiadomość o ratunku, który ja przyniosłem.


MAREK 16, 9-15 (NPD)

 

Ostatnie słowa Ewangelii według świętego Marka, przybliżają nam sceny, kiedy to Zmartwychwstały Jezus ukazał się swoim uczniom. Tak zamknął się krótki okres zwątpienia i strachu, a zarazem, otworzył się nowy rozdział misji i wiary. W tych zdarzeniach znajduje się prawda, zdolna do radykalnej przemiany naszego życia, jeżeli tylko otworzymy na nią nasze serca. Zwróćmy uwagę na postać Marii Magdaleny. To kobieta, z której Jezus wypędził siedem demonów, co już samo w sobie stanowi zaczątek niezwykłej metamorfozy. To właśnie ona pierwsza ujrzała Zmartwychwstałego Chrystusa. Jakże zaskakujące jest to, że Bóg wybrał kobietę o nieco… „burzliwej” przeszłości, aby była zwiastunką tej radosnej nowiny.


 

Commenti


bottom of page