top of page

Serwis informacyjny

Nowy Luterański Prezydent

Biskup Henrik Stubkjær wybrany na Prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej


Biskup Henrik Stubkjær, zwierzchnik diecezji Viborg Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Danii, został wybrany na prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) przez Trzynaste Zgromadzenie Ogólne tej organizacji. Wybór miał miejsce w sobotę późnym popołudniem i podkreśla kontynuację misji organizacji w kierunku współpracy ekumenicznej, dialogu teologicznego i pomocy humanitarnej.


Cztery Filary Misji


Po wyborze, bp Stubkjær podkreślił, że jego przewodnictwo będzie oparte na czterech filarach, które stanowią fundament ŚFL: pomoc dla migrantów i uchodźców, dialog teologiczny, współpraca ekumeniczna i misja. Jego wizja dla federacji koncentruje się na „wartości dodanej” generowanej przez współpracę między kościołami.


„Moja wizja dla ŚFL polega na tym, że zyskujemy wartość dodaną, pracując razem jako wspólnota dążąca do wprowadzania chrześcijańskiej wiary w czyn,” powiedział bp Stubkjær.


Odpowiedzialność i Różnorodność


Nowo wybrany prezydent zauważył także, że „bycie luteraninem oznacza uwzględnianie kontekstu”, i obiecał, że będzie „uważał za swoją odpowiedzialność zapewnienie różnorodności i tego, że wszystkie głosy zostaną wysłuchane”.


W obliczu zmian


Biskup Stubkjær odwołał się do słów papieża Franciszka, który mówił o możliwościach przemiany umysłów w szybko zmieniającym się, spolaryzowanym świecie. To podkreślenie znaczenia adaptacji i transformacji w działalności kościoła może być kluczowe w kontekście rosnących wyzwań globalnych.


Bogate Doświadczenie


Przed objęciem funkcji biskupa w 2014 roku, Stubkjær przez prawie dekadę był sekretarzem generalnym duńskiej organizacji humanitarnej DanChurchAid. Jest też aktywnym członkiem Rady ŚFL i pełnił różne funkcje w organizacjach takich jak ACT Alliance.


Nowa Rada ŚFL


Na sobotnim zgromadzeniu wybrano również nową Radę ŚFL, składającą się z 48 członków i prezydenta. Rada zwykle spotyka się raz do roku i jest odpowiedzialna za kierowanie działalnością federacji. W jej składzie znalazł się ponownie dr hab. Jerzy Sojka, związanego z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP oraz pracownikiem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.


Najbliższe Kroki


Oficjalne wprowadzenie biskupa Stubkjæra i nowo wybranej Rady, odbędzie się we wtorek po południu, a pierwsze spotkanie Rady pod jego przewodnictwem planowane jest na środę, 20 września.


Wybór biskupa Henrik Stubkjæra na prezydenta ŚFL jest znaczącym krokiem dla federacji i dla szerzenia misji kościelnej w dzisiejszym złożonym i dynamicznym świecie.

 

U źródła: luteranie.pl

Комментарии


bottom of page