top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

Pójść Za Jezusem

📅 Codziennie o godz. 9:00 i 17:00 (z wyjątkiem sobót)

🔔 Kolejny temat: Wskrzeszenie Łazarza – Kulminacja Cudów Jezusa w Ewangelii Jana


Wskrzeszenie Łazarza było siódmym i ostatnim cudem Jezusa w Ewangelii Jana. Jest to niewątpliwie najbardziej przełomowy znak, jasno ukazujący moc Jezusa nad śmiercią.


Przez całą Ewangelię Jana, Jezus nieustannie objawiał swoją życiodajną moc:


- Obiecał życie wieczne poprzez wiarę w Niego (J 3,15-16),

- Przekazał żywą wodę (J 4,14; 7,37-38),

- Uzdrowił syna dostojnika królewskiego (J 4,46-54),

- Zaprezentował siebie jako chleb życia (J 6,33.35.47-48.53-58),

- Ogłosił się światłością świata, która przynosi nam światło życia (J 8,12),

- Jako żywa brama, wskazał drogę do życia wiecznego (J 10,7-10).


To wszystko doprowadziło do Jego największego cudu, opisanego w 11. rozdziale Ewangelii Jana, potwierdzającego Jego słowa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,25).


Wskrzeszenie Łazarza nie tylko podkreśla moc Jezusa, ale też stanowi zapowiedź Jego śmierci i zmartwychwstania, rozpoczynając drogę do Tygodnia Męki Pańskiej. Jak wyjaśnia bp Lesslie Newbigin, wskrzeszenie Łazarza bezpośrednio prowadzi do śmierci Jezusa. Jezus daje życie kosztem własnego życia. Życie, które nam oferuje, jest życiem poprzez śmierć.


Zastanawiając się nad tymi prawdami, zastanówmy się nad słowami Jezusa, kiedy stojąc nad grobem Łazarza wypowiedział: „Odsuńcie kamień!” (J 11,39). Zrozumienie tej prośby jest kluczem do zrozumienia Jego posłania.


Zapraszamy do wspólnego rozważania słów Ewangelii i odkrywania głębi Jego posłania dla nas wszystkich! 📖✨


Pierwszy konspekt do samodzielnej pracy ze Słowem Bożym możesz pobrać tutaj.


 

Comments


bottom of page