top of page

Serwis informacyjny

PRAWO DLA WYBRANYCH

NIECODZIENNIK ODC. 78Nie myślcie, że przyszedłem po to, aby rozluźniać przepisy Prawa czy przesłanie Proroków. Nie przyszedłem ich rozluźniać, lecz aby samemu zrealizować wszystko, o czym mówią te pisma. Dlatego uroczyście wam oświadczam, że do czasu, w którym obecne Niebiosa i doczesna Ziemia przeminą, żadna litera, nawet ta najmniejsza, nie zmieni się w Prawie Mojżeszowym, gdyż Prawo to odwzorowuje Bożą świętość, która nigdy się nie dezaktualizuje. Kto zaś chciałby nauczać Prawa w inny sposób albo inaczej interpretować jego rolę, rozluźniając przy tym jego przepisy, choćby nawet najmniejsze – i tak nauczał innych – ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebios! Ten zaś, kto by mnie naśladował i nauczał o tym Prawie jak ja, ten będzie wielki w Królestwie Niebios.


MATEUSZ 5, 17-19 (NPD)

 

Nasz świat się kręci w coraz szybszym tempie a razem z nim, niemal wszystko się zmienia. Nowości zastępują stare rzeczy szybciej niż zdążymy się do nich przyzwyczaić, a nasza wiara i zrozumienie praw Bożych, nazbyt często są poddawane ciężkim próbom. Współczesny świat skłania nas do myślenia, że wszystko jest do negocjacji, że wszystkie granice są płynne, a prawdy – względne.

 

W Ewangelii według świętego Mateusza powiedziane jest wyraźnie, że Jezus przyszedł nie po to, by zniweczyć Prawo, lecz aby je wypełnić. Ale co to oznacza dla nas, żyjących tu i teraz? Przede wszystkim jest to przypomnienie, że Boże Prawo, zasady i nauczanie, nie są jak moda na smartfon, która zmienia się z sezonu na sezon.


 

Comments


bottom of page