top of page
  • Zdjęcie autoraRedAdmin

Premiera: Studium życia Biblii z Witnessem Lee, codziennie o 11.00 i 21.00

Fundacja Strumień Życia została założona w 1993 roku. Celem Fundacji jest promowanie wiary chrześcijańskiej. Współpracuje z Living Stream Ministry, chrześcijańskim wydawcą w Stanach Zjednoczonych, tłumacząc i rozpowszechniając w Polsce publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee, dwóch wybitnych chrześcijańskich kaznodziejów dwudziestego stulecia. Fundacja prowadzimy także konferencje i szkolenia biblijne.Od ponad 80 lat posługa Watchmana Nee posila i buduje poszukujących wierzących na całej ziemi. W 1962 r. Witness Lee, jego bliski współpracownik w Chinach, sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczął usługiwać bogactwami Bożego słowa wszystkim, którzy szukali Pana. Główne dzieło Witnessa Lee, Studium życia Biblii, na które składa się ponad 2000 wygłoszonych poselstw i przeszło 25000 stronic druku, jest teraz dostępne w języku angielskim w formie audycji radiowych. Począwszy od 2003 r. zrealizowane zostały także niektóre audycje w języku polskim. Studium życia Biblii z Witnessem Lee łączy w sobie najważniejsze tematy, jakie podejmował on w wygłaszanych przez siebie poselstwach, jak również rzeczowe rozmowy i zachętę płynącą ze społeczności między rozmówcami.


Watchman Nee


Choć usługiwał w kraju o starożytnej i zamkniętej na obce wpływy kulturze, a na ostatnich dwadzieścia lat życia zamilkł osadzony w komunistycznym więzieniu, słowa Watchmana Nee odbijają się dziś echem po wszystkich zakątkach naszego globu, pociągają bogactwem i głębią treści. Historia powołania go przez Pana dla kościoła, które nastąpiło w okresie przełomowym dla Chin, historia jego życia i pracy, w których cierpiał wzorem Chrystusa, jest źródłem duchowej inspiracji dla wierzących na całym świecie.

Więcej informacji…


Witness Lee


Witness Lee urodził się w 1905 roku w północnych Chinach. Wychował się w chrześcijańskiej rodzinie i otrzymał wykształcenie w urządzonych na styl amerykański szkołach anglojęzycznych, sponsorowanych przez denominacje Południowych Baptystów i Amerykańskich Prezbiterian. W wieku 19 lat usłyszał zwiastowanie wędrownej chińskiej ewangelistki i został w niezwykle dynamiczny sposób pochwycony dla Chrystusa. Bezzwłocznie poświęcił resztę swego życia głoszeniu ewangelii.

Więcej informacji…


Dziękujemy Fundacji Strumień Życia za udostępnienie audycji.

19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page