top of page

Serwis informacyjny

PRZEBACZ I CIESZ SIĘ WOLNOŚCIĄ

NIECODZIENNIK ODC. 70


Uczcie się bycia miłosiernymi, gdyż wasz Ojciec w Niebiosach jest miłosierny. Nikogo nie potępiajcie, abyście sami nie zostali potępieni. Przebaczajcie ludziom i uwalniajcie ich, abyście i wy doświadczyli przebaczenia i uwolnienia. Obdarowujcie innych chętnie i szczodrze, abyście i wy zostali podobnie potraktowani. Dając coś, odmierzajcie to miarą pełną i solidną, dobrze utrzęsioną, wręcz ubitą, taką, która wprost się przelewa. Pamiętajcie bowiem, iż taka sama miara, jaką wy stosujecie, będzie użyta wobec was.


ŁUKASZ 6, 36-38 (NPD)

 

Gdy ludzkie serca stają się twarde jak kamień, przesłanie o miłosierdziu, niepotępianiu, przebaczeniu i hojności… nabiera nowego znaczenia. "Uczcie się bycia miłosiernymi, gdyż wasz Ojciec w Niebiosach jest miłosierny."

 

Świat narzuca zwariowane tempo naszemu życiu i wzywa do nieustannej rywalizacji. Często kieruje nas ku samolubstwu i zapominaniu o potrzebach innych. A przecież nauczanie o miłosierdziu zachęca nas do zatrzymania się, spojrzenia na drugiego człowieka z empatią i zrozumieniem, niezależnie od wszelkich barier i różnic (...)


 

Comments


bottom of page