top of page

Serwis informacyjny

SKĄD BIERZE SIĘ ZŁO?

NIECODZIENNIK ODC. 135


I ponownie usłyszałem potężny głos przemawiający z Niebios, który mówił: — W tym właśnie objawia się moc, królewski majestat i władza naszego Boga, który w Chrystusie dokonał zbawienia wszystkich braci i sióstr w wierze, pokonując ich oskarżyciela. A chociaż szatan dniem i nocą przed obliczem Najwyższego wnosi przeciwko nim zarzuty, to jednak oni, wbrew jego pomówieniom – dzięki krwi Chrystusa, ich ofiarnego Baranka – zwyciężają moc i wpływy diabła. Pokazują bowiem, że nie umiłowali doczesnego życia tak, by w obliczu śmierci cofnąć się i zrezygnować ze złożenia świadectwa wiary. Z ich powodu radują się Niebiosa i wszyscy, którzy za nimi tęsknią. Innym zaś grozi straszliwa kara, gdyż na lądach i morzach szaleje diabeł – pełen furii oszczerca, który z wściekłością dyszy wielkim gniewem, ponieważ wie, iż niewiele czasu już mu pozostało!

APOKALIPSA 12, 10-12 (NPD)


Bóg stworzył ludzi jako istoty wolne, co oznacza, że możemy dowolnie wybierać, jak żyjemy. Zło w świecie jest często wynikiem złych decyzji ludzi, którzy wykorzystują swoją wolność i władzę do czynienia zła zamiast dobra. Wolna wola człowieka jest wyznacznikiem miłości i dobra albo nienawiści i zła. Ludzkie pojmowanie wartości bywa ograniczone, a Boże plany do pewnego momentu pozostaną dla nas niezrozumiałe. (...)


 

Comments


bottom of page