top of page

Serwis informacyjny

TY TEŻ MOŻESZ UZDRAWIAĆ

NIECODZIENNIK ODC. 156Do nich idźcie i głoście im: „Już bliskie jest Królestwo Niebios!”. Chorych uzdrawiajcie, martwych wskrzeszajcie do Życia, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie! Co darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie bierzcie ze sobą pieniędzy! Nawet torby na drogę nie bierzcie ani nic na zapas – żadnego ubrania, zapasowych sandałów i jakiegokolwiek narzędzia pracy, gdyż wart jest robotnik swojego wyżywienia! A gdy będziecie wchodzić do jakiegoś miasta lub wsi, dowiedzcie się, kto jest tam uważany za godnego i u takich ludzi zamieszkajcie na cały czas swego pobytu. Wchodząc do nich, pozdrówcie ich słowami: „Pokój wam!” I jeśli rzeczywiście będą to ludzie godni, mój pokój zapanuje między wami; jeśli zaś mój pokój nie zakróluje między wami, to znaczy, że nie są to ludzie godni.

MATEUSZ 10, 7-13 (NPD)

 

Dzisiaj jesteśmy świadkami sceny, w której Jezus objawia prawdę o Królestwie Bożym i posyła swoich uczniów, aby głosili Dobrą Nowinę. To przesłanie jest nie tylko dla apostołów sprzed dwóch tysięcy lat, ale dla nas wszystkich, żyjących tu i teraz. Współczesne realia, mimo różnic kulturowych i technologicznych, nie zmieniły potrzeby głoszenia Dobrej Nowiny ani wezwania do życia w pokorze i służbie innym. „Idźcie i głoście: ‘Bliskie już jest królestwo niebieskie’”. To nie jest tylko zwykłe ogłoszenie, to wezwanie do działania, do wprowadzenia zmiany. Królestwo Boże jest blisko, ale co to oznacza? Oznacza to, że Bóg jest tuż obok nas, dostępny dla każdego, kto otworzy swoje serce. Oznacza to również, że my jako uczniowie Chrystusa, mamy obowiązek tę Bożą obecność głosić i czynić widoczną przez nasze czyny.


 

Comments


bottom of page