top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

Ukraińscy protestanci zaczynają rok postu i modlitwy

W obliczu zachodzących obecnie groźnych wydarzeń na Ukrainie i w wielu częściach świata Sobór Wszechukraiński, skupiający protestanckie organizacje religijne i społeczne, ogłosił rok 2024 Rokiem Zjednoczenia w Poście i Modlitwie o Zwycięstwo i Pokój na Ukrainie. Ma on przebiegać "w pokorze przed Bogiem, w duchu pokuty za grzechy naszego narodu i pragnąć modlitwy o wstawiennictwo". Współorganizatorami akcji są Rada Ewangelicznych Protestanckich Kościołów Ukrainy i Ukraińska Rada Międzykościelna a myślą przewodnią całego przedsięwzięcia są słowa "Wszystkie protestanckie Kościoły Ukrainy stają do modlitwy za swój kraj".


W 2024 roku, w odpowiedzi na trudne wydarzenia na Ukrainie oraz wyzwania stojące przed krajem, Sobór Wszechukraiński, który reprezentuje protestanckie kościoły i organizacje religijne, ogłosił Rok Zjednoczenia w Poście i Modlitwie. Celem tej inicjatywy jest wyrażenie pokory przed Bogiem, pokuty za grzechy narodu, oraz modlitwa o zwycięstwo i pokój na Ukrainie. Wśród współorganizatorów akcji znajdują się Rada Ewangelicznych Protestanckich Kościołów Ukrainy oraz Ukraińska Rada Międzykościelna.


W obliczu wojennych wyzwań, protestanci zadają pytania dotyczące przyszłości narodu, takie jak: kiedy zakończy się wojna, kto będzie rządzić krajem, jakie ideologie będą propagowane, oraz jak Ukraina będzie się odradzać i rozwijać. W tym kontekście, modlitwa jest postrzegana jako potężne narzędzie mogące wpływać na bieg historii.


Rok Postu i Modlitwy obejmuje cztery główne narzędzia i cele: pokorę i pokutę, zwycięstwo i pokój, odnowę i rozwój kraju oraz wsparcie dla Kościoła Chrystusowego. W ramach tych celów, organizatorzy wyznaczyli konkretne działania, takie jak dziękczynienie Bogu, poszukiwanie Boga przez Ukraińców, wylanie Ducha Świętego, oraz modlitwa za armię i ludność cywilną.


Program akcji obejmuje zorganizowane modlitwy w kościołach oraz indywidualne modlitwy w domach, z udziałem co najmniej pięciu osób w każdej "warcie modlitewnej". Akcja ma objąć wszystkie obwody Ukrainy, a także ukraińskie wspólnoty protestanckie w Stanach Zjednoczonych i Europie, z wyznaczonymi tygodniami modlitwy w ciągu roku.


Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Sobór Wszechukraiński, zrzeszający 12 protestanckich Kościołów i organizacji religijnych. Na czele Soboru stoi Ołeksandr Turczynow, a jego Radą Duchową kieruje Walerij Antoniuk. Cała inicjatywa jest rejestrowana przez władze państwowe i otwarta dla wszystkich ludzi dobrej woli, pragnących przyczynić się do budowania chrześcijańskiej drogi rozwoju państwa.


 

U źródła: Katolicka Agencja Informacyjna/kg

bottom of page