top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

Więzień też człowiek

USA. Prezydent Biden ogłosił "Miesiąc Drugiej Szansy" i promuje wsparcie dla byłych więźniów

Co roku około 600 000 osób wychodzi z amerykańskich więzień, ale napotyka na liczne trudności reintegracji. Stanley Frankart, były więzień, założył organizację "Young Christian Professionals", która pomaga osadzonym w przygotowaniu do życia poza więzieniem.


Program łączy naukę chrześcijaństwa z praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Frankart sam doświadczył trudności powrotu do społeczeństwa, dlatego teraz wspiera innych, organizując ośmiotygodniowe szkolenia i zapewniając wsparcie po ich wyjściu. Współpracując z 75 wolontariuszami, organizacja pomogła 1800 osadzonym i ich rodzinom.


Powrót do społeczeństwa to ogromne wyzwanie, szczególnie dla Afroamerykanów, którzy są bardziej narażeni na przeciwności losu. Prezydent Biden ogłosił "Miesiąc Drugiej Szansy" i promuje wsparcie dla byłych więźniów. Frankart wierzy, że kościoły i organizacje pozarządowe powinny robić więcej, aby pomóc byłym więźniom.

 

Yonat Shimron - ChurchLeaders

bottom of page