top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

Więzienie jest w nas

Postawienie Jezusa w centrum jest najlepszym sposobem na celebrowanie Niedzieli Pokoju


W wielu powieściach i filmach o więźniach, ucieczka to coś, co najbardziej zajmuje umysły tych, którym odebrano wolność.


Jednak kiedy Paweł Apostoł pisał list do Filipian, będąc w więzieniu, nie wydawał się być inspirowany myślą o ucieczce. Jak to możliwe, że ktoś w więzieniu mówi o radości, wdzięczności i pokoju?


Istnieje wiele rodzajów więzień: emocjonalnych, finansowych, społecznych i politycznych, między innymi.


Mają one związek z rzeczywistościami narzuconymi nam przez innych lub przez decyzje, które podejmujemy. To rzeczywistości, które nas uciskają, są poza naszą kontrolą i dlatego nie możemy tego zmienić. Czy możliwe jest znalezienie pokoju i radości nawet w sytuacjach, których nie można zmienić? Paweł namawia nas, abyśmy nie koncentrowali się na ucieczce, abyśmy nie byli zafascynowani tym, czego nie możemy zmienić. Skupienie się na osobie Jezusa i zrzucenie na niego naszych frustracji przynosi pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie.


Postawienie Jezusa w centrum jest najlepszym sposobem na celebrowanie Niedzieli Pokoju.


W Chrystusie,


César García,

Sekretarz Generalny Światowej Konferencji Menonickiej


A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (Flp 4.7)

 

Comments


bottom of page