top of page

Serwis informacyjny

Wspólna Radość Tory

W tym roku pod hasłem "Nie będziesz łamał prawa obcokrajowca i sieroty" tradycyjnie spotkają się chrześcijanie i Żydzi w ramach unikalnej w skali światowej inicjatywy „Wspólna Radość Tory”, na którą zaprasza Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Wydarzenie ma miejsce w niedzielę po święcie Simchat Tora – Radość Tory, czyli w tym roku 8 października o 18.00, w warszawskim kościele środowisk twórczych przy Placu Teatralnym.

W tegorocznym spotkaniu pod hasłem "Nie będziesz łamał prawa obcokrajowca i sieroty", Polska Rada Chrześcijan i Żydów serdecznie zaprasza chrześcijan i Żydów na wyjątkowe wydarzenie "Wspólna Radość Tory". Odbędzie się ono 8 października o godz. 18:00 w warszawskim kościele środowisk twórczych na Placu Teatralnym, w niedzielę po święcie Simchat Tora.


Od 1992 roku, w duchu modlitwy, odbywają się spotkania skupiające wokół Biblii. "Po święcie Simchat Tora, cieszymy się Torą wspólnie. Jest to moment przypomnienia roli Pięcioksięgu jako głównego zapisu Objawienia. Poprzez wspólne refleksje nad wybranymi wersetami, z perspektywy żydowskiej i chrześcijańskiej, rozmawiamy o nakazach, w tym roku skupiając się na sprawiedliwym podejściu do osób w trudnej sytuacji społecznej," mówi Stanisław Krajewski, współprzewodniczący PRChiŻ.


Każde spotkanie skupia się na innym fragmencie Tory, a w tym roku tematem jest werset z Księgi Powtórzonego Prawa: "Nie będziesz łamał prawa obcokrajowca i sieroty". Marta Titaniec z PRChiŻ podkreśla, że Biblia powinna być dla wierzących źródłem wartości i zasad.


Tradycyjny program spotkania obejmuje wspólne śpiewanie Psalmów, po którym odczytany zostanie fragment Tory w językach hebrajskim i polskim. Komentarze wygłoszą Witold Jermołowicz ze strony żydowskiej oraz dr Iwona Baraniec teolożka ewangelicka, biblistka, nauczycielka. która pracuje w Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.


Ważnym elementem jest także świadectwo Ewy i Pawła Sawickich z Fundacji "Pamięć Treblinki", której celem jest upamiętnienie ofiar Holokaustu. Treblinka, będąca największym wojennym cmentarzem polskich obywateli, jest miejscem, które woła o pamięć i modlitwę. Fundacja prowadzi bazę ofiar, a także pracuje nad stworzeniem muru z imionami zamordowanych w nowym budynku muzeum w Treblince.

 

U źródła: Katolicka Agencja Informacyjna/dg / Warszawa

Foto: Anton Milawsky/Unsplash

Comments


bottom of page