top of page

Safira video

BEZ MIŁOŚCI - NIECODZIENNIK ODC. 76 #biblia #chrześcijaństwo
07:37
Radio Safira

BEZ MIŁOŚCI - NIECODZIENNIK ODC. 76 #biblia #chrześcijaństwo

Pamiętajcie o tym, że miłuję was w taki sam sposób, jak Ojciec mnie miłuje. Jeśli w życiu będziecie stosować się do mego Słowa – tak jak ja stosowałem się do Słowa Ojca – wówczas wytrwacie w mojej miłości podobnie jak ja wytrwałem w Jego miłości. Mówię to wam, aby moja radość wypełniła was całkowicie. Pamiętajcie, że jedynym poleceniem, które wam zostawiam, jest zachowywanie w relacjach między sobą postawy takiej miłości, jaką ja was umiłowałem! Nie ma bowiem większej miłości od tej, gdy ktoś ofiarnie oddaje życie za swoich przyjaciół. Wy zaś, w praktyce, okażecie się moimi przyjaciółmi jedynie wówczas, jeśli będziecie wierni w sprawach, które wam przekazałem! Zobaczcie, już nie traktuję was niczym niewolników, którzy muszą przestrzegać poleceń swego pana bez rozumienia jego motywacji. Wy jednak znacie już moją motywację i sposób mojego myślenia, gdyż traktuję was jak przyjaciół. Z tego powodu przekazałem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. To nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przygotowałem do tego, żebyście poszli do tego świata i wydali w nim trwały owoc, to znaczy taki, który ma znaczenie i prawdziwą wartość. Kiedy zaś będziecie wiernie i wytrwale przynosić taki owoc – podobnie jak ja to czyniłem – kierujcie swe prośby do Ojca, a On da wam wszystko, co będzie wam potrzebne. I nigdy nie zapominajcie, że poleciłem wam, abyście swoim postępowaniem jedni drugim okazywali ofiarną miłość! JAN 15, 9-17 (NPD) Dołącz do nas jako Partner Radia Safira! Tylko dzięki Twojemu wsparciu możemy oferować audycje wolne od reklam i zgiełku codzienności: https://buy.stripe.com/9AQ3cl8QdbGx1POdQQ
Biblijnie TU I TERAZ na poniedziałek #chrześcijaństwo #biblia
01:00
Radio Safira

Biblijnie TU I TERAZ na poniedziałek #chrześcijaństwo #biblia

Pamiętajcie o tym, że miłuję was w taki sam sposób, jak Ojciec mnie miłuje. Jeśli w życiu będziecie stosować się do mego Słowa – tak jak ja stosowałem się do Słowa Ojca – wówczas wytrwacie w mojej miłości podobnie jak ja wytrwałem w Jego miłości. Mówię to wam, aby moja radość wypełniła was całkowicie. Pamiętajcie, że jedynym poleceniem, które wam zostawiam, jest zachowywanie w relacjach między sobą postawy takiej miłości, jaką ja was umiłowałem! Nie ma bowiem większej miłości od tej, gdy ktoś ofiarnie oddaje życie za swoich przyjaciół. Wy zaś, w praktyce, okażecie się moimi przyjaciółmi jedynie wówczas, jeśli będziecie wierni w sprawach, które wam przekazałem! Zobaczcie, już nie traktuję was niczym niewolników, którzy muszą przestrzegać poleceń swego pana bez rozumienia jego motywacji. Wy jednak znacie już moją motywację i sposób mojego myślenia, gdyż traktuję was jak przyjaciół. Z tego powodu przekazałem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. To nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przygotowałem do tego, żebyście poszli do tego świata i wydali w nim trwały owoc, to znaczy taki, który ma znaczenie i prawdziwą wartość. Kiedy zaś będziecie wiernie i wytrwale przynosić taki owoc – podobnie jak ja to czyniłem – kierujcie swe prośby do Ojca, a On da wam wszystko, co będzie wam potrzebne. I nigdy nie zapominajcie, że poleciłem wam, abyście swoim postępowaniem jedni drugim okazywali ofiarną miłość! JAN 15, 9-17 (NPD) Twoja Biblia: https://tiny.pl/czczd
CHOLERYK W RAJU - NANIEDZIELNIK 03.03 #biblia #chrześcijaństwo
08:35
Radio Safira

CHOLERYK W RAJU - NANIEDZIELNIK 03.03 #biblia #chrześcijaństwo

Twoja Biblia: https://tiny.pl/czczd Kiedy zbliżała się żydowska Pascha, Jezus udał się do Jerozolimy. Gdy wszedł na teren świątyni, ujrzał sprzedawców wołów, owiec i gołębi, a także ludzi, którzy wymieniali pieniądze na walutę świątynną. Skręcił wówczas bicz z rzemieni i wygnał nim z terenu świątyni wszystkich handlarzy, a z nimi ich owce i woły. Powywracał stoły bankierów, rozrzucając złożone na nich pieniądze, a do sprzedawców gołębi powiedział: — Zabierzcie stąd te ptaki i nie róbcie targowiska z domu mego Ojca. Wtedy uczniowie Jezusa przypomnieli sobie, iż jest napisane: Gorliwość o dom Twój mnie rozpala. Tymczasem przywódcy religijni, w reakcji na Jego działanie, spytali: — Jakiego cudu możesz dokonać na znak potwierdzenia prawa do tego, co czynisz? W odpowiedzi Jezus rzekł: — Zburzcie tę świątynię, a ja w ciągu trzech dni ją odbuduję! Lecz oni z kpiną tak Mu odparli: — Od czterdziestu sześciu lat trwa budowa tej świątyni, a Ty twierdzisz, że postawisz ją w ciągu trzech dni? On jednak mówił o świątyni swego Ciała. Kiedy już powstał z martwych, uczniowie przypomnieli sobie, iż Jezus zapowiedział to wydarzenie, i dopiero wówczas w całej pełni uwierzyli Pismu i każdemu Słowu, które On wyrzekł. Podczas tej Paschy, gdy Jezus przebywał w Jerozolimie, wielu ludzi deklarowało wiarę w Niego z uwagi na cuda, których dokonywał. Jednak Jezus nie polegał na ich deklaracjach, gdyż znał charaktery wszystkich. Nie potrzebował też żadnych ludzkich oświadczeń, ponieważ sam doskonale wiedział, co kryje się w sercu każdego człowieka. JAN 2, 13-25 (NPD)
Biblijnie TU I TERAZ na niedzielę #chrześcijaństwo #biblia
00:59
Radio Safira

Biblijnie TU I TERAZ na niedzielę #chrześcijaństwo #biblia

Kiedy zbliżała się żydowska Pascha, Jezus udał się do Jerozolimy. Gdy wszedł na teren świątyni, ujrzał sprzedawców wołów, owiec i gołębi, a także ludzi, którzy wymieniali pieniądze na walutę świątynną. Skręcił wówczas bicz z rzemieni i wygnał nim z terenu świątyni wszystkich handlarzy, a z nimi ich owce i woły. Powywracał stoły bankierów, rozrzucając złożone na nich pieniądze, a do sprzedawców gołębi powiedział: — Zabierzcie stąd te ptaki i nie róbcie targowiska z domu mego Ojca. Wtedy uczniowie Jezusa przypomnieli sobie, iż jest napisane: Gorliwość o dom Twój mnie rozpala. Tymczasem przywódcy religijni, w reakcji na Jego działanie, spytali: — Jakiego cudu możesz dokonać na znak potwierdzenia prawa do tego, co czynisz? W odpowiedzi Jezus rzekł: — Zburzcie tę świątynię, a ja w ciągu trzech dni ją odbuduję! Lecz oni z kpiną tak Mu odparli: — Od czterdziestu sześciu lat trwa budowa tej świątyni, a Ty twierdzisz, że postawisz ją w ciągu trzech dni? On jednak mówił o świątyni swego Ciała. Kiedy już powstał z martwych, uczniowie przypomnieli sobie, iż Jezus zapowiedział to wydarzenie, i dopiero wówczas w całej pełni uwierzyli Pismu i każdemu Słowu, które On wyrzekł. Podczas tej Paschy, gdy Jezus przebywał w Jerozolimie, wielu ludzi deklarowało wiarę w Niego z uwagi na cuda, których dokonywał. Jednak Jezus nie polegał na ich deklaracjach, gdyż znał charaktery wszystkich. Nie potrzebował też żadnych ludzkich oświadczeń, ponieważ sam doskonale wiedział, co kryje się w sercu każdego człowieka. JAN 2, 13-25 (NPD) Twoja Biblia: https://tiny.pl/czczd
GDY ODJECHAŁ CI PERON - NIECODZIENNIK ODC. 75 #biblia #chrześcijaństwo
07:18
Radio Safira

GDY ODJECHAŁ CI PERON - NIECODZIENNIK ODC. 75 #biblia #chrześcijaństwo

Przez cały czas poborcy podatkowi i wszelkiego rodzaju grzesznicy garnęli się do Jezusa, aby Go słuchać. Z tego powodu faryzeusze i uczeni w Piśmie ciągle Go krytykowali: — On nie tylko zadaje się z grzesznikami, ale również z nimi jada! Tymczasem Jezus, słysząc, co między sobą rozprawiają, powiedział im taką przypowieść: — Czy któryś z was, mając sto owiec, gdyby zauważył, że jedna z nich zgubiła się gdzieś na pustkowiu, nie pozostawiłby dziewięćdziesięciu dziewięciu pod opieką pasterzy i nie poszedł szukać tej zagubionej? A znajdując ją, czyż nie wziąłby jej z radością na ramiona i po powrocie do domu nie zwołał przyjaciół i sąsiadów, mówiąc: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zagubioną owcę!” Zapewniam was, że taka sama radość wypełnia Niebiosa z powodu każdego grzesznika, który się opamiętuje. I jest ona większa niż satysfakcja z owych dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Gdybyście nadal nie mogli pojąć, na czym polega taka radość, to pomyślcie o kobiecie, której zginęła jedna z dziesięciu ślubnych monet. Czy nie zapaliłaby lampy i nie przeszukiwała swego domu centymetr po centymetrze tak długo, aż by ją odnalazła? A kiedy ją odzyska, czyż nie zwoła swoich przyjaciółek i sąsiadek, mówiąc: „Cieszcie się ze mną, bo odnalazłam monetę, która się zagubiła!” Zapewniam was, że taka sama radość ogarnia Bożych aniołów z powodu każdego grzesznika, który się opamiętuje. ŁUKASZ 15, 1-10 (NPD) Dołącz do nas jako Partner Radia Safira! Tylko dzięki Twojemu wsparciu możemy oferować audycje wolne od reklam i zgiełku codzienności: https://buy.stripe.com/9AQ3cl8QdbGx1POdQQ
WILD VINE - UNDAILY Episode 74 #bible #christian
06:35
Radio Safira

WILD VINE - UNDAILY Episode 74 #bible #christian

“Listen to another parable: There was a landowner who planted a vineyard. He put a wall around it, dug a winepress in it and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and moved to another place. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruit. “The tenants seized his servants; they beat one, killed another, and stoned a third. Then he sent other servants to them, more than the first time, and the tenants treated them the same way. Last of all, he sent his son to them. ‘They will respect my son,’ he said. “But when the tenants saw the son, they said to each other, ‘This is the heir. Come, let’s kill him and take his inheritance. ‘So, they took him and threw him out of the vineyard and killed him. “Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?” “He will bring those wretches to a wretched end,” they replied, “and he will rent the vineyard to other tenants, who will give him his share of the crop at harvest time.” Jesus said to them, “Have you never read in the Scriptures:“ ‘The stone the builders rejected has become the cornerstone; the Lord has done this, and it is marvelous in our eyes?’ “Therefore, I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Anyone who falls on this stone will be broken to pieces; anyone on whom it falls will be crushed.” When the chief priests and the Pharisees heard Jesus’ parables, they knew he was talking about them. They looked for a way to arrest him, but they were afraid of the crowd because the people held that he was a prophet. MATTHEW 21, 33-46 (NIV) Join forces with Radio Safira (www.radiosafira.com) as a Partner! It's only through your support that we can deliver broadcasts free of ads and the everyday hustle and bustle: https://buy.stripe.com/9AQ3cl8QdbGx1POdQQ
DZIKIE WINO - NIECODZIENNIK ODC. 74 #biblia #chrześcijaństwo
07:39
Radio Safira

DZIKIE WINO - NIECODZIENNIK ODC. 74 #biblia #chrześcijaństwo

Posłuchajcie jeszcze innej przypowieści: Pewien człowiek założył winnicę. Dla bezpieczeństwa obsadził jej granice kolczastym żywopłotem. Następnie wzniósł w niej tłocznię oraz wieżę strażniczą, w której mogli nocować najemni robotnicy sezonowi. Potem wydzierżawił tę winnicę okolicznym rolnikom i wyjechał. Gdy przyszedł czas zbiorów, człowiek ten wysłał swe sługi do rolników, aby odebrali zapłatę za dzierżawę, którą miał być jego udział w zbiorach. Dzierżawcy jednak brutalnie potraktowali jego wysłanników. Jednego pobili, drugiego zarżnęli, a trzeciego ukamienowali. Poruszony właściciel winnicy po raz drugi wysłał do dzierżawców swoje sługi, lecz tym razem w większej liczbie niż pierwotnie. Ale oni i z tymi postąpili podobnie. Ostatecznie posłał do nich swego syna, gdyż był przekonany, że tego uszanują. Jednak, gdy dzierżawcy zobaczyli syna właściciela, powiedzieli sobie: „To dziedzic. Zorganizujmy się razem i zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo!” Pochwycili więc go, wywlekli poza winnicę i tam zamordowali. Jak myślicie, co uczyni właściciel tej winnicy z owymi dzierżawcami, gdy powróci? Wtedy arcykapłani i starsi ludu tak Mu odpowiedzieli: — Wygubi złych dzierżawców, a winnicę odda w użytkowanie innym rolnikom, którzy będą oddawać mu część zbiorów o właściwej porze. Wówczas Jezus powiedział: — Dobrze powiedzieliście. Dlaczego więc nie rozumiecie, co znaczą te słowa Pisma: Kamień, którym wzgardzili budowniczowie, stał się głównym kamieniem spajającym. Za sprawą Pana to się wydarzyło, On na naszych oczach dokonał tego cudu!? Z uwagi na postawę waszych serc oświadczam wam, że Królestwo Boże zostanie wam odebrane i dane tym, którzy wydadzą jego owoce. Potknęliście się bowiem o wspomniany głaz i rozbiliście się. Polegliście sromotnie, a on was zmiażdży. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zrozumieli, że ta przypowieść była o nich. Zawrzeli więc gniewem i zaczęli szukać sposobności, aby Go pochwycić. Chcieli jednak uczynić to po kryjomu, gdyż bali się tłumów, które uważały Go za proroka. MATEUSZ 21, 33-46 (NPD) Dołącz do nas jako Partner Radia Safira! Tylko dzięki Twojemu wsparciu możemy oferować audycje wolne od reklam i zgiełku codzienności: https://buy.stripe.com/9AQ3cl8QdbGx1POdQQ
bottom of page