top of page

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

§ 1

**Postanowienia ogólne**

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez Fundację Vita Brevis, z siedzibą w Warszawie i prowadzącą portal internetowy www.radiosafira.com, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "RODO").

 

2. Opisujemy cel i podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych oraz omawiamy prawa, jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych przez nas.

 

3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować naszych użytkowników, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów.

 

4. Fundacja Vita Brevis z siedzibą w Warszawie jest administratorem Państwa danych osobowych, gromadzonych w ramach portalu www.radiosafira.com.

 

5. W Fundacji Vita Brevis dbamy o minimalizację zakresu gromadzonych danych osobowych. Przy ich zbieraniu dążymy do zapewnienia rzetelności i aktualności. Jeśli dane przestaną być niezbędne do określonego celu lub nie obowiązuje nas prawni obowiązek ich przechowywania, podejmujemy starania, aby je usunąć, zniszczyć lub trwale odłączyć je od określonych osób.

 

§ 2

**Jakie dane osobowe zbieramy?**

 

Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

 

1. **Formularz kontaktowy (w zakładce „Kontakt” lub „Zapytaj o produkt”):** Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które powierzasz nam formułując zapytanie. Wykorzystujemy je wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, rozwiązania problemów i utrzymania dobrej relacji z Państwem jako klientami lub użytkownikami portalu www.radiosafira.com.

 

2. **Formularz rejestracji konta:** Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rozliczeniowe do faktur oraz adresowe dla dostaw towarów. Te informacje są potrzebne do założenia konta klienta, ułatwiającego składanie zamówień, śledzenie historii zakupów oraz zapamiętywanie preferencji użytkownika na stronie. Rejestracja konta umożliwia również tworzenie listy życzeń, przeglądanie opinii o produktach oraz zarządzanie danymi osobowymi.

 

3. **Formularz zapisu do newslettera:** Adres e-mail. Dane te są używane wyłącznie do przesyłania informacji handlowych, takich jak nowości czy promocje.

 

4. **Koszyk zamówień (złożenie zamówienia / rezerwacji):** Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe dla dostaw towarów oraz dane do faktury. Te dane są przetwarzane w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży z naszym sklepem.

 

5. **Formularz reklamacji:** Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe. Te informacje są potrzebne do weryfikacji umowy oraz kontaktu w sprawie zgłoszonych reklamacji.

 

6. **Kontakt mailowy / komunikatory mediów społecznościowych:** Imię i nazwisko oraz inne dane, które przekazujesz nam formułując zapytanie. Korzystamy z nich w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i utrzymania satysfakcji klientów.

 

7. **Zgłoszenie konkursowe:** Imię i nazwisko, adres e-mail. Te dane są używane do przeprowadzenia konkursu i ewentualnej komunikacji z laureatami.

 

8. **Wyświetlanie strony internetowej:** Adres IP urządzenia, data i godzina wejścia, adres URL strony, nazwa przeglądarki, system operacyjny i nazwa operatora Internetu. Dane te pomagają w optymalizacji strony i analizie bezpieczeństwa.

 

9. **Cookies:** Informacje o używanym urządzeniu końcowym zapisywane w plikach cookies. Wykorzystywane do poprawy użytkowania strony oraz analizy statystycznej.

 

10. **Google Analytics:** Informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, adresie URL, adresie IP. Używane do analizy korzystania ze strony.

 

11. **Przetwarzanie danych do celów reklamowych:** Informacje o aktywności na stronie zapisywane w plikach cookies. Służy do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

 

12. **Piksel Facebooka:** Informacje o interakcjach na stronie, używane do wyświetlania dopasowanych reklam w serwisach Facebook.

 

13. **Widżety WIX.com:** Zaszyfrowany adres e-mail przekazywany jest do WIX.com w celu ochrony kupującego.

 

14. **Zakładka kariera:** Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane z przesłanego CV. Używane do kontaktu i wstępnej oceny kandydatów.

 

Wraz z odwiedzeniem strony internetowej portalu www.radiosafira.com zachodzi wymiana informacji między Państwa urządzeniem a serwerem. Te dane są wykorzystywane m.in. do optymalizacji strony, zabezpieczenia procesu zamówień i wyświetlania reklam.

 

§ 3

**Prawa przysługujące Państwu w związku z RODO**

 

W kontekście przetwarzania danych osobowych przez Fundację Vita Brevis, prowadzącą portal www.radiosafira.com, przysługują Państwu różne prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "RODO").

 

1. **Prawo dostępu:** Posiadają Państwo prawo uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane są przetwarzane przez nas. Jeżeli tak, to mają Państwo prawo uzyskać informacje o celu przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach, planowanym okresie przechowywania, przysługujących uprawnieniach oraz innych istotnych aspektach.

 

2. **Prawo do usunięcia danych:** Mogą Państwo zażądać niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli spełnione są określone warunki, takie jak brak potrzeby dalszego przetwarzania czy zgodę zostało odwołane.

 

3. **Prawo do ograniczenia przetwarzania:** W pewnych sytuacjach mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych, np. jeśli podważają Państwo ich prawidłowość lub zgłosili sprzeciw wobec przetwarzania.

 

4. **Prawo do sprostowania:** Posiadają Państwo prawo do korekty Państwa nieprawidłowych danych oraz uzupełnienia niekompletnych informacji.

 

5. **Prawo do wniesienia skargi:** Mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych, np. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. **Prawo do przenoszenia danych:** W niektórych przypadkach posiadają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy i przekazania ich innemu administratorowi.

 

7. **Prawo do zaprzestania przetwarzania:** W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 

8. **Prawo do sprzeciwu:** Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy administratora lub w celach marketingowych.

 

9. **Prawo do automatycznego podejmowania decyzji:** Posiadają Państwo prawo do uniknięcia poddawania się decyzjom wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tych praw lub mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych na portalu www.radiosafira.com prowadzonym przez Fundację Vita Brevis, prosimy o kontakt pod adresem: prawnik@safira.fm. W trosce o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, udzielenie odpowiedzi na zapytanie podlega udokumentowaniu przez okres 3 lat.

 

Fundacja Vita Brevis z siedzibą w Warszawie jako administrator danych osobowych jest zaangażowana w przestrzeganie przepisów RODO oraz zapewnienie realizacji przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych.

 

§ 4

**Zakres i cele przetwarzania danych**

 

Fundacja Vita Brevis z siedzibą w Warszawie, prowadząca portal www.radiosafira.com, przetwarza dane osobowe wyłącznie w określonych sytuacjach i celach zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "RODO").

 

1. Przetwarzanie danych osobowych zachodzi w następujących przypadkach:

   - **Wyrażenie zgody:** Przetwarzamy dane osobowe, gdy zostanie Pan/Pani poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w określonym celu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

   - **Wykonanie umowy:** Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań wobec Państwa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na przykład w przypadku zakupu towarów w naszym sklepie lub podjęcia działań na Państwa żądanie.

   - **Obowiązki prawne:** Przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych lub wynika bezpośrednio z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), takich jak przekazywanie danych organom państwowym, prowadzenie ksiąg podatkowych czy spełnienie wymogów archiwizacyjnych.

   - **Uzasadnione interesy:** Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Fundacji Vita Brevis lub stron trzecich, pod warunkiem że nie narusza to nadmiernie Państwa podstawowych praw i wolności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przykłady to prowadzenie roszczeń prawnych, analizowanie danych do celów statystycznych czy zabezpieczenia informacji w przypadku potrzeby wykazania faktów.

 

2. Cele przetwarzania danych obejmują:

   - Wyrażenie zgody i odpowiedzi na Państwa zapytania.

   - Wykonanie umów i związanych z nimi działań.

   - Spełnienie obowiązków prawnych, w tym archiwizacyjnych i identyfikacyjnych.

   - Realizację uzasadnionych interesów Fundacji oraz stron trzecich, zachowując równowagę z Państwa prawami i wolnością.

  

Wszelkie działania przetwarzania danych osobowych przez Fundację Vita Brevis są przeprowadzane zgodnie z wymogami RODO i mają na celu zapewnienie ochrony Państwa prywatności oraz respektowania Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych.

 

§ 5

**Udostępnianie danych osobowych**

 

W kontekście przetwarzania danych osobowych przez Fundację Vita Brevis, prowadzącą portal www.radiosafira.com, przy zachowaniu odpowiednich środków ochrony i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, udostępnianie Państwa danych osobowych przebiega zgodnie z następującymi zasadami:

 

1. **Podmioty przetwarzające:** Fundacja Vita Brevis udostępnia Państwa dane osobowe wyłącznie takim podmiotom i organizacjom, które posiadają odpowiednie mechanizmy ochrony danych i przestrzegają obowiązujących przepisów RODO.

 

2. **Zasada dobrowolności:** Dane osobowe są gromadzone jedynie wówczas, gdy Państwo dobrowolnie dostarczą nam takie informacje, na przykład poprzez wypełnienie formularza lub przesłanie e-maila w ramach zamówienia towarów, usług lub zapytań.

 

3. **Odbiorcy danych:** Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

   - Operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom, w celu realizacji dostaw na Państwa rzecz.

   - Podmiotom świadczącym doradztwo i usługi audytorskie.

   - Usługodawcom z sektora marketingu internetowego, w celu komunikacji marketingowej w sieciach reklamowych.

   - Dostawcom usług płatniczych w zakresie obsługi płatności elektronicznych.

   - Partnerom, takim jak Fundacja Vita Brevis, w celu realizacji działań marketingowych i reklamowych.

   - Dostawcom technicznym i informatycznym, obsługującym sklep internetowy i powiązane usługi.

   - Organom ścigania, na podstawie obowiązującego prawa.

   - Inny uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub uzgodnień z Państwem.

 

4. **Zasada minimalizacji i ochrona danych:** Odbiorcy danych nie przetwarzają Państwa danych osobowych w sposób niezależny. Przetwarzanie jest ograniczone do niezbędnego zakresu dla celów określonych w § 4. W przypadku przetwarzania danych w formie spseudonimizowanej, odbiorcy nie mogą identyfikować Państwa tożsamości.

 

5. **Umowy powierzania:** Fundacja Vita Brevis zawiera umowy powierzania z usługodawcami, aby chronić Państwa dane osobowe. Usługodawcy przetwarzają dane wyłącznie w zakresie i na okres niezbędny do realizacji określonej usługi.

 

6. **Odtwarzanie filmów YouTube:** Na stronie możemy zamieszczać filmy YouTube, które są przechowywane na stronie www.YouTube.com i odtwarzane bezpośrednio z naszej strony. Działają one w trybie ochrony danych, nie przekazując danych o Państwie, jeśli filmy nie są odtwarzane. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności dostawcy (Google LLC).

 

Wszelkie działania związane z udostępnianiem danych osobowych są prowadzone w taki sposób, aby zapewnić Państwu ochronę prywatności i respektować Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych.

 

**§ 6**

**Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie**

 

W kontekście przetwarzania danych osobowych przez Fundację Vita Brevis, prowadzącą portal www.radiosafira.com, informujemy o sposobach zautomatyzowanego przetwarzania danych oraz możliwości sprzeciwu wobec profilowania:

 

1. **Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie:** Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może obejmować również profilowanie.

 

2. **Sprzeciw wobec profilowania:** W każdym momencie mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, że profilowanie pozwala na lepsze dopasowanie wyników wyszukiwania i reklam do Państwa preferencji.

 

3. **Skutki sprzeciwu:** W przypadku wniesienia sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w celach profilowania, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub jeśli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

**§ 7**

**Przekazywanie do krajów trzecich**

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Vita Brevis na portalu www.radiosafira.com, informujemy o przekazywaniu danych osobowych do krajów trzecich:

 

1. **Przekazywanie danych do krajów trzecich:** Z wyjątkiem sytuacji opisanych w polityce prywatności, Fundacja Vita Brevis nie przekazuje Państwa danych osobowych odbiorcom zlokalizowanym poza obszarem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niemniej jednak, niektóre rodzaje przetwarzania danych mogą skutkować przekazaniem danych na serwery Google LLC oraz Wix.com zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych.

 

2. **Zabezpieczenie przekazywania danych:** Jeśli przekazujemy dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, robimy to tylko wtedy, gdy spełnione są odpowiednie mechanizmy ochrony danych, takie jak decyzje Komisji Europejskiej lub standardowe klauzule umowne UE, albo jeśli uzyskaliśmy Państwa zgodę na przekazanie danych.

 

**§ 8**

**Zabezpieczenie danych osobowych**

 

Fundacja Vita Brevis z siedzibą w Warszawie, prowadząca portal www.radiosafira.com, dba o odpowiedni poziom ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa:

 

1. **Ochrona techniczna i organizacyjna:** W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Fundacja Vita Brevis stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do rodzaju przetwarzanych danych oraz zagrożeń z nimi związanych.

 

2. **Ograniczony dostęp:** Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione do ich przetwarzania i zobowiązane do zachowania poufności. Wszystkie podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z Fundacją Vita Brevis są zobowiązane do ochrony danych i nieprzekazywania ich bez zgody.

 

  1. **Ochrona fizyczna, techniczna i organizacyjna:** Fundacja Vita Brevis podejmuje wszelkie starania, aby zabezpieczyć dane osobowe przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

**§ 9**

**Okres przechowywania danych**

 

W kontekście przetwarzania danych osobowych przez Fundację Vita Brevis, prowadzącą portal www.radiosafira.com, informujemy o okresach przechowywania danych w zależności od celu ich przetwarzania:

 

1. **Realizacja zamówień:** W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji zamówień, przetwarzanie będzie trwało przez okres obowiązywania umowy dotyczącej transakcji. Może to być przedłużone o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia lub obrony przed roszczeniami. Dane dotyczące umów będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, włączając w to okresy przewidziane w przepisach podatkowych.

 

2. **Dane rejestracyjne klienta:** Dane te będą przetwarzane do momentu żądania usunięcia konta klienta. Przetwarzanie i przechowywanie danych związanych z zrealizowanymi zamówieniami mogą nadal trwać (patrz punkt 1 powyżej).

 

3. **Dane uczestników konkursów:** Po zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców, dane uczestników zostaną usunięte, chyba że przechowywanie jest wymagane przez przepisy prawa.

 

4. **CV kandydatów do pracy:** Dane kandydatów będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. Jeśli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przechowywanie może trwać do sześciu miesięcy.

 

5. **Wysyłka newsletterów:** Wycofanie zgody na otrzymywanie newsletterów spowoduje zablokowanie adresu e-mail do celów wysyłki. Dane otrzymane wcześniej pozostaną przetwarzane zgodnie z prawem.

 

6. **Przechowywanie dokumentacji:** Dokumentacja związana z obowiązkami prawnymi, w tym przechowywaniem dokumentów finansowych, będzie przechowywana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

 

7. **Dochodzenie lub obrona roszczeń:** Dane będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także zgodnie z okresami przedawnienia roszczeń.

 

8. **Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / komunikatory mediów społecznościowych:** Dane będą przechowywane przez okres 3 lat od udzielenia ostatecznej odpowiedzi.

 

9. **Działania statystyczne:** Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

10. **Cookies:** Okresy przechowywania danych zależą od celu. Niektóre pliki cookie są usuwane po zamknięciu strony, inne przechowywane są na dłużej.

 

11. **Google Analytics:** Dane są usuwane maksymalnie po 50 miesiącach.

 

12. **Przetwarzanie danych do celów reklamowych (retargeting):** Pliki cookie stosowane w retargetingu są przechowywane do momentu usunięcia lub wyrażenia sprzeciwu.

 

13. **Przetwarzanie danych do celów reklamowych (piksel Facebook’a):** Dane są przetwarzane do momentu wyraźnego wycofania zgody.

 

Dokładne informacje o okresach przechowywania danych w różnych celach znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

 

**§ 10**

**Postanowienia końcowe**

 

W kontekście działalności Fundacji Vita Brevis prowadzącej portal www.radiosafira.com, przedstawiamy następujące postanowienia końcowe dotyczące Polityki Prywatności:

 

1. Jeśli mają Państwo pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do przesłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres podany w § 3 ust. 5 niniejszej Polityki.

 

2. Przed ewentualnym wniesieniem skargi związanej z danymi osobowymi, sugerujemy kontakt z administratorem w celu szybkiego i efektywnego wyjaśnienia wszelkich kwestii lub rozwiązania problemu.

 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez przesłanie listu na adres podany w § 1 ust. 4 z dopiskiem "do rąk Inspektora Ochrony Danych" lub poprzez e-mail na adres: prawnik@safira.fm.

 

4. Dziękujemy za okazane zaufanie. Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych oraz przetwarzania ich zgodnie z obowiązującym prawem.

 

5. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 01.08.2023 r. Fundacja Vita Brevis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian i aktualizacji do niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej treści na naszej stronie internetowej. W przypadku zmiany Polityka Prywatności zostanie opublikowana z nową datą.

 

Fundacja Vita Brevis

Warszawa, dnia 01.08.2023

bottom of page