top of page

Prawo

"Kiedy prawo nie działa, nie ma wolności; kiedy nie ma wolności, nie ma prawdy"

Juliusz Słowacki

Fundacja Vita Brevis, z siedzibą w Warszawie, jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie i zarządzanie działalnością nadawcy o nazwie Radio Safira.

 

Fundacja Vita Brevis działa zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawnymi, w tym z umowami zawartymi z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie. 

Staramy się zawsze respektować prawa twórców i autorów, którzy są dla nas równie ważni co nasi słuchacze. Dlatego bardzo cenimy sobie konstruktywną krytykę i zastrzeżenia dotyczące naszych programów. 

Jeżeli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do programów emitowanych na naszej antenie, chcielibyśmy o tym usłyszeć. Zachęcamy do przesłania nam szczegółów na adres e-mail podany w sekcji poniżej. Gwarantujemy, że każde zgłoszenie zostanie szybko i starannie zbadane przez nasz zespół.

Dziękujemy za zaangażowanie w pomoc w tworzeniu najwyższej jakości treści radiowych.

Kontakt dla właścicieli praw:

prawnik(at)safira.fm

bottom of page