top of page

Serwis informacyjny

Bóg, Kosmos i Ateizm

Naukowcy i teolodzy wskazują na działanie Boga w historii ludzkości

W obliczu licznych pytań o miejsce człowieka w kosmosie i rolę Boga w dziejach, dwie książki rzucają nowe światło na te zawiłe kwestie. Michael Denton, brytyjsko-australijski naukowiec, w swojej najnowszej publikacji "Cud Człowieka" (The Miracle of Man) wykorzystuje argumenty naukowe, aby wykazać, że ludzie nie są wynikiem przypadkowego chaosu kosmicznego, ale celowym dziełem inteligentnego projektanta. Z kolei teolog P.T. Forsyth w "Uzasadnieniu Boga" (The Justification of God) broni dobroci Boga, nawet w obliczu zła i cierpienia.


Denton, znany jako zwolennik teorii Inteligentnego Projektu, argumentuje, że najnowsze odkrycia naukowe skłaniają do odrzucenia dawnych, pesymistycznych teorii o ludzkości jako 'beznadziejnym przypadku'. Według niego, natura jest "precyzyjnie dostrojona" dla istot o naszej biologicznej strukturze i zdolnościach, co podważa argumenty znanych ateistów, takich jak Richard Dawkins.


Forsyth w swojej książce z 1916 roku, ponownie odkrytej przez współczesnych, broni idei Bożej dobroci w obliczu zła na świecie. Teolog krytykuje liberalną teologię protestancką, argumentując, że nie można ocenić Bożego planu przez pryzmat samych tylko wydarzeń historycznych. Według niego, ostatecznym celem i znaczeniem wszystkiego jest zbawienie, jakie Bóg przynosi w Jezusie Chrystusie.


Obie książki, choć różne w swoim podejściu, prowadzą do podobnych wniosków: istnienie każdego człowieka zostało precyzyjnie przygotowane przez Boga, a Jego działanie w historii świata można zrozumieć przez pryzmat zbawienia w Chrystusie. Te odkrycia rzucają nowe światło na etyczne i duchowe pytania naszych czasów, i podważają argumenty przeciwko istnieniu Boga.


W obliczu trudnych pytań, z jakimi borykają się zarówno wierzący, jak i niewierzący, te dwie książki mogą stanowić cenny wkład w dyskusję na temat miejsca człowieka w wszechświecie i ostatecznego celu jego istnienia.

 

U źródła: Martin Davie, Christian Today

Comments


bottom of page