top of page

Serwis informacyjny

CO BIBLIA MÓWI O ROZWODACH?

NIECODZIENNIK ODC. 142


Po zakończeniu posługi w Galilei Jezus przeniósł się na tereny Judei oraz Perei znajdującej się po drugiej stronie Jordanu. Tam także ludzie tłumnie garnęli się do Niego, a On ich nauczał. Również faryzeusze nachodzili Go tam. Pewnego razu wystawili Go na próbę pytaniem: - Czy wolno mężczyźnie oddalić swoją żonę? Jezus odpowiedział im także pytaniem: - A co Mojżesz wam przykazał? Oni zaś odparli: - Mojżesz pozwolił oddalić żonę przez wręczenie jej dokumentu rozwodowego. Wtedy Jezus rzekł: - To prawda, że otrzymaliście takie pozwolenie, lecz powodem, dla którego zostało ono wam dane, było skamienienie waszych serc. Od początku jednak tak nie było. Bóg bowiem, powołując do istnienia rodzaj ludzki, mężczyzną i niewiastą ich uczynił. Z tego powodu ludzie opuszczają swoich rodziców i lgną do zgodnego z naturą złączenia, w którym stają się jednością. Wtedy w naturalny sposób stają się dla Boga zamierzoną przez Niego całością. Jeśli więc dwie osoby – korzystając z Bożego daru seksualności – dobrowolnie sprzęgają się ze sobą, to w oczach Boga stają się małżeństwem, którego żaden człowiek nie powinien rozrywać! W domu uczniowie zaczęli wypytywać Jezusa o Jego komentarz do słów Mojżesza na temat rozwodów. Wówczas stwierdził: Kto oddaliłby swoją żonę i poślubił żonę innego, cudzołoży. Tak samo oddalona kobieta, jeśli po rozstaniu z mężem poślubi innego mężczyznę, będzie dopuszczać się cudzołóstwa.


MAREK 10, 1-12 (NPD)

 

Dzisiaj pochylamy się nad fragmentem Ewangelii według świętego Marka, który dotyczy nierozerwalności małżeństwa. Jest to temat, który w naszych czasach wymaga szczególnego podkreślenia i refleksji, ponieważ wartości rodzinne i trwałość związków małżeńskich są często kwestionowane. Pan Jezus, odpowiadając na pytania faryzeuszów, odwołuje się do samego początku stworzenia, mówiąc: „Jednak od początku Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Dlatego człowiek opuszcza swego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga - jest jedno ciało”. Ten fragment jest kluczowy, ponieważ pokazuje Boży plan dla małżeństwa, oparty na jedności, wierności i nierozerwalności. (...)


 

Comments


bottom of page