top of page

Serwis informacyjny

Czerwona flaga dla Kościoła

Czy Kościół porzuca biblijne prawdy na rzecz nowoczesnej, neo-marksistowskiej ideologii?

Pastor i publicysta Voddie Baucham wskazał trzy sygnały, że kościół porzuca biblijne prawdy na rzecz nowoczesnej, neo-marksistowskiej ideologii, w kulturze, gdzie prawda jest pod obstrzałem a chrześcijaństwo jest coraz bardziej marginalizowane.


Baucham, dziekan teologii na Uniwersytecie Chrześcijańskim w Zambii, zauważa, że współczesne kościoły często marginalizują Pismo Święte, rezygnując z systematycznego nauczania i głębszej interpretacji. Drugim ostrzeżeniem jest dostosowanie się kościoła do postchrześcijańskiej kultury, w tym propagowanie wartości i agendy świeckiego świata, takich jak kwestie LGBTQ+.


Ostatnią z czerwonych flag jest przepraszanie za podstawowe doktryny chrześcijańskie, co wskazuje na odejście od biblijnego chrześcijaństwa.


Sondaże pokazują, że tylko 6% Amerykanów prezentuje "biblijny światopogląd". Baucham ostrzega, że wiele kościołów, w obawie przed zawstydzaniem, zaniedbało ewangeliczne przesłanie. W rezultacie, takie kościoły, pozbawione fundamentów opartych na Ewangelii, są słabo przygotowane na wyzwania postchrześcijańskiej ery.


Baucham podkreśla potrzebę powrotu do niezmienionej Ewangelii i wytrwałości w prawdach biblijnych, nawet w obliczu nacisków kulturowych i demonizacji.

 

By Leah MarieAnn Klett, Assistant Editor, The Christian Post

Commenti


bottom of page