top of page

Serwis informacyjny

LIST DO GALATÓW

Od poniedziałku do soboty o godz. 20.25


Zapraszany do wysłuchania Listu do Galatów, w tym miesiącu od poniedziałku do soboty. Ten niezwykły przekład jest jednym z kluczowych tekstów Nowego Testamentu, których autorstwo przypisywane jest św. Pawłowi.


List do Galatów, ze względu na bezpośredni przekaz, odgrywa fundamentalną rolę w zrozumieniu pierwszych lat chrześcijaństwa w konfrontacji z wyzwaniami, przed którymi stanęli pierwsi wyznawcy wiary.


Św. Paweł, adresując swoje słowa do Kościołów w południowej Galacji, które osobiście pomógł założyć, nie szczędził ostrych słów, aby skorygować błędne nauczanie i zachęcić wiernych do powrotu na ścieżkę prawdy. Jego pasja i zaangażowanie, widoczne w każdym wersie listu, podkreślają wagę jedności w Chrystusie oraz niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą odstępstwo od nauczanych zasad.


List do Galatów powstał w szczególnie burzliwym okresie, kiedy Kościoły zmagały się z wpływami judaizujących nauczycieli, domagających się przestrzegania Prawa Mojżeszowego. To właśnie ten kontekst sprawia, że List do Galatów jest tak ważny dla zrozumienia dynamiki wczesnego chrześcijaństwa i rozwoju doktryny łaski.


Wydawnictwo NPD przenosi słuchaczy w głąb tego fascynującego tekstu, wyjaśniając kluczowe koncepcje i przesłanie św. Pawła. List skupia się na idei usprawiedliwienia przez wiarę, nie zaś przez uczynki Prawa, co stanowi kamień węgielny chrześcijańskiej doktryny i aktualne przesłanie dla współczesnych wyznawców.


Zapraszamy do zagłębienia się w nauczanie Pawła, aby odkryć, jak przesłanie o łasce, wolności i życiu w Duchu ma się do naszych codziennych doświadczeń. To nie tylko okazja do pogłębienia swojej wiedzy biblijnej, ale także do refleksji nad własnym życiem duchowym i poszukiwania owoców Ducha w naszym codziennym postępowaniu.


DOBRA WIADOMOŚĆ O RATUNKU W CHRYSTUSIE – AUDIOBOOK

(Nowy Testament we współczesnym języku polskim)Nowy Przekład Dynamiczny


Czyta: Andrzej Seweryn

Muzyka: Rafał GorączkowskiPrzygotuj się na inspirujące spotkanie ze słowem Bożym, które posiada moc zmieniającą życie.


 

Comments


bottom of page