top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

Pastor - żona i matka

Kobiety przejmują rolę liderów w kościołach baptystycznych

Tegoroczne Zgromadzenie Southern Baptist Convention było pełne kontrowersji wokół roli kobiet w kościele. W kontraście, inne zgromadzenia baptystów postanowiły skupić się na słuchaniu kobiet. W trakcie biennale American Baptist Churches USA, większość kazań było wygłaszanych przez kobiety, a podczas innej konferencji, wybrano kobietę na prezydenta denominacji.


Spotkanie Cooperative Baptist Fellowship, które zawsze popierało aktywne uczestnictwo kobiet w kościele, nie było wyjątkiem. Wyraźnie widoczne jest, że kobiety zaczynają przejmować rolę liderów w kościołach baptystycznych, niezależnie od męskiej aprobaty.


 


Comments


bottom of page