top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

Sierpień z Listem Jakuba

Codziennie o godz. 22.30 (z wyjątkiem soboty) na fali Safira FM

Autor Listu Jakuba przedstawia się jako Jakub, jednak nie precyzuje, który. Tradycja chrześcijańska utożsamia go z Jakubem, przyrodnim bratem Jezusa. Niektóre dowody na to można znaleźć w Nowym Testamencie, gdzie Jakub początkowo nie wierzył w Jezusa (Mk 3,21-35; J 7,5), ale po zmartwychwstaniu Chrystusa, stał się jednym z kluczowych przywódców Kościoła w Jerozolimie. Był on ważną postacią podczas soboru jerozolimskiego (Dz 15,13-22) i był uważany za jednego z filarów Kościoła (Ga 2,9).


List Jakuba najprawdopodobniej powstał przed soborem jerozolimskim, który odbył się w 49 roku. Jest to ważny moment, ponieważ sobór zajął się kwestią zaniesienia Ewangelii poganom. Brak jakiejkolwiek wzmianki o soborze w liście lub o chrześcijanach wywodzących się z pogan wskazuje na to, że list został napisany przed tym wydarzeniem. Czas powstania listu umiejscawia się między 45 a 48 rokiem n.e., co czyni go jedną z najwcześniejszych ksiąg Nowego Testamentu.


List Jakuba jest znany ze swej praktyczności i podobieństwa do starotestamentowej Księgi Przysłów. Skupia się na praktycznym przeżywaniu wiary i podkreśla, że prawdziwa wiara musi prowadzić do świętości życia. Jakub nie akceptuje pustych deklaracji wiary bez konkretnych uczynków. Jego nauka odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu, jak prawdziwa wiara wyraża się

Jakub w swoim liście wyraźnie podkreśla, że prawdziwa wiara musi przejawiać się w konkretnych uczynkach. Podaje wiele praktycznych przykładów, takich jak wytrwałość w trudnościach, poszukiwanie mądrości u Boga, panowanie nad językiem, troska o biednych i wykluczonych oraz unikanie stronniczości. Wskazuje, że prawdziwa wiara prowadzi do autentycznego zaangażowania w życie innych ludzi i wpływa na każdą sferę naszego życia.


List Jakuba jest silną zachętą do samorefleksji nad tym, jak nasza wiara odzwierciedla się w naszych uczynkach. Stawia pytanie, czy nasze postępowanie jest spójne z naszą wiarą, czy też istnieją luki i niespójności. Zachęca do głębokiej analizy naszego stosunku do trudności, ubogich, języka i pieniędzy. List Jakuba motywuje do żywienia się zgodnie z chrześcijańskimi wartościami, prowadząc do życia pełniejszego i autentycznego w wierze.


Informacja o audycji:


Wydawca: Wydawnictwo NPD

Przekład: Nowy Przekład Dynamiczny*

Czyta: Andrzej Seweryn

Muzyka: Rafał Gorączkowski


*Przekład dynamiczny to metoda tłumaczenia, w której zachowanie wierności głównej myśli przekazu (w kontekście, w jakim występuje) ma wyższy priorytet niż dosłowna, literalna zgodność semantyczna. Z tego powodu przekład dynamiczny miejscami nie ma charakteru dosłownego, lecz interpretacyjny.


Od dzisiaj do końca sierpnia na fali Safira.FM dzięki uprzejmości Wydawnictw Vocatio i NPD

 

Comments


bottom of page