top of page

Serwis informacyjny

TRZY TYSIĄCE NA START

NIECODZIENNIK ODC. 99


Bądźcie więc pewni – zarówno wy, jak i cały naród Izraela – że właśnie ten Jezus, którego wy ukrzyżowaliście, okazał się PANEM i zapowiadanym przez Boga Mesjaszem! Kiedy zebrani to usłyszeli, głęboko przejęli się słowami Piotra. Natychmiast też zaczęli wypytywać jego oraz pozostałych Apostołów: — Bracia, co w takim razie mamy czynić? Wówczas Piotr powiedział — Opamiętajcie się! A jeśli prawdziwie chcecie uwolnić się z mocy grzechu, który was wiąże, niech każdy z was podda się zanurzeniu w naturę i charakter Jezusa Chrystusa. Dopiero wtedy w darze od Boga otrzymacie Ducha Uświęcenia, którego obietnica wylania została przygotowana dla was, waszych dzieci, a także dla wszystkich, którzy są jeszcze daleko, lecz których PAN, Bóg nasz, jeszcze powoła. I jeszcze innymi słowami składał wobec nich świadectwo o Chrystusie. Mówił także: — Pozwólcie Bogu, by was wyratował z tego nieprawego społeczeństwa! Ci, którzy z serca przyjęli jego słowa, zostali zanurzeni w Ducha Chrystusa. W ten sposób jednego dnia przyłączyło się do nich około trzech tysięcy osób.


DZIEJE 2, 36-41 (NPD)

 

Wyobraźcie sobie chwilę, gdy Apostoł Piotr stoi przed tłumem w Jerozolimie. Ludzie, którzy niedawno wołali o ukrzyżowanie Jezusa, teraz z zaciekawieniem słuchają jego słów. Żyjemy w świecie, gdzie coraz trudniej jest mówić o prawdzie. Gdy włączasz telewizor, Prawda wydaje się elastyczna i podlegająca negocjacji. Nasze społeczeństwo coraz bardziej przesiąka ideą, że każdy może żyć według własnej, subiektywnie wygodnej „prawdy". Ale historia, którą dzisiaj rozważamy, przypomina nam, że istnieje jedna i niezmienna, wieczna prawda, która ma moc przemienienia życia (...)


 

Commentaires


bottom of page