top of page

Serwis informacyjny

Wielkie "Odkościelnienie"

Ewangelikalizm w Krzyżowym Ogniu Przemian

W ostatnich dekadach Kościoły ewangelikalne doświadczały niebywałego rozwój pod względem liczebnościowym i teologicznym, oferując różnorodne odcienie ewangelikalizmu. Od fundamentalizmu po liberalne wspólnoty, ruch ewangelikalny zdawał się kwitnąć. Jednak, jak sugeruje najnowsza książka "Great Dechurching", rzeczywistość może być bardziej złożona.


Pierwsze, Drugie, Trzecie Przebudzenie i Teraz "Wielkie Odkościelnienie"


Tradycja ewangelikalna jest zakorzeniona w ruchach pobożnościowych znanych jako Pierwsze, Drugie i Trzecie Przebudzenia. Te epoki przyniosły różne rodzaje transformacji w ramach chrześcijaństwa ewangelikalnego. Autorzy "Great Dechurching", Jim Davies i Michael Graham, wspierani przez Ryana P. Burge'a, wskazują, że obecne zmiany w ewangelikalizmie mogą być równie znaczące, jeśli nie bardziej.


Liczby Mówią Same za Siebie


Autorzy książki zauważają, że liczba ludzi, która porzuciła Kościół w ciągu ostatnich 25 lat, przewyższa liczbę tych, którzy stali się chrześcijanami w czasie Pierwszego i Drugiego Przebudzenia oraz nawróconych podczas ewangelizacji Billy'ego Grahama. Jest to niepokojący sygnał dla Kościołów ewangelikalnych, które zawsze kładły nacisk na wzrost i nawracanie.


Eklezjologia: Klucz do Zrozumienia Zmian?


W kontekście tych zmian, historyk Daniel K. Williams w artykule dla magazynu "Christianity Today" zauważa, że ewangelikalizm potrzebuje bardziej ugruntowanej teologii Kościoła (eklezjologii). Wielu członków Kościołów ewangelikalnych, nawet jeśli utrzymują ortodoksyjne poglądy, przestaje uczęszczać do jakiegokolwiek Kościoła. To nie jest problem tylko związany z rosnącą liczbą bezwyznaniowców, ale także z tymi, którzy nie identyfikują się już z żadnym Kościołem.


Nones, Dones, i Umms


Oprócz bezwyznaniowców, czyli "Nones", mówi się też o "Dones" lub "exvangelicals" - tych, którzy definitywnie porzucili ewangelikalizm, oraz "Umms", czyli tych, którzy są w stanie zawieszenia pomiędzy wiarą a niewiarą. Ta różnorodność pokazuje, jak skomplikowane stało się życie religijne w świecie ewangelikalnym.


Nowa Teologia Kościoła?


Williams i inni badacze sugerują, że odkrywanie nowej, solidnej teologii Kościoła może być kluczem do stabilizacji ewangelikalizmu. Taka teologia nie musi być w sprzeczności z ewangelikalnym naciskiem na osobistą relację z Bogiem, ale może być jej dopełnieniem, nadając całości większą spójność i głębokość.


Wielkie Odkościelnienie jest zjawiskiem, które wymaga głębokiej refleksji i działań ze strony Kościołów ewangelikalnych. Czy ta fala przemian okaże się czwartym "Wielkim Przebudzeniem" w historii ewangelikalizmu, czy też jego upadkiem, będzie w dużej mierze zależało od zdolności liderów i wspólnot do przemyślenia i welocenia się w nowe konteksty kulturowe i duchowe.


W obliczu tych wyzwań, eklezjologia może okazać się nie tylko naukową ciekawostką, ale kluczową dziedziną teologii, która pomoże Kościołom ewangelikalnym zrozumieć siebie nawzajem i sprostać współczesnym wyzwaniom.

 

U źródła: ekumenizm.pl

Comments


bottom of page