top of page

Serwis informacyjny

Biblia A Psyche

Zdrowie psychiczne to podstawowe prawo człowieka


Księga Powtórzonego Prawa mówi: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” (Powt 6,5). W tych słowach kryje się głęboka prawda o tym, jak powinniśmy traktować siebie nawzajem, a w szczególności tych, którzy cierpią na zaburzenia zdrowia psychicznego.


Wielu ludzi z problemami zdrowia psychicznego jest wykluczonych z życia społecznego i dyskryminowanych - alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jak możemy, w świetle nauczania Biblii, przejść obok nich obojętnie?


Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego WHO, skupiło się na podnoszeniu świadomości na temat problemów zdrowia psychicznego na całym świecie. W kontekście biblijnym, to przypomnienie o trosce Boga o każdego człowieka, o Jego miłości i pragnieniu, abyśmy byli zdrowi zarówno fizycznie, jak i psychicznie.


Psalmista pisze: „Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie” (Ps 23,1). W tych słowach dostrzegamy obietnicę Bożego wsparcia i troski. Czy więc nie jest naszym obowiązkiem, jako chrześcijan, dbać o zdrowie psychiczne naszych bliźnich?


Dla WHO dobre zdrowie psychiczne to podstawa naszego ogólnego zdrowia i samopoczucia. Jezus uczył nas, że najważniejsze są dwa przykazania: miłość do Boga i miłość do bliźniego. Jeżeli kochamy naszych bliźnich, nie możemy być obojętni na ich cierpienie psychiczne.


Historia Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego sięga 1992 roku, kiedy Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego wraz z WHO ogłosiły ten dzień międzynarodowym dniem edukacji na temat zdrowia psychicznego. To przypomnienie dla nas wszystkich, abyśmy nie zapominali o tych, którzy potrzebują naszej pomocy.


Apostoł Paweł w Liście do Galatów pisze: „Niech więc nie traci na wadze to dobro, które czynimy, bo we właściwym czasie zbierzemy plon, jeśli nie ulegniemy znużeniu” (Gal 6,9). To zachęta dla nas, abyśmy nie ustawali w pomaganiu i troszczeniu się o zdrowie psychiczne naszych bliźnich.


Mental Health Australia, czołowa organizacja non-profit reprezentująca sektor zdrowia psychicznego w Australii, koordynuje kampanię na rzecz Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W kontekście biblijnym, ich działania to realizacja nakazu miłosierdzia wobec bliźniego.


Jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani do działania. Zainspirowani naukami Biblii, powinniśmy dążyć do tego, aby każdy człowiek, niezależnie od jego problemów zdrowotnych, czuł się kochany, szanowany i otoczony opieką.


 

U źródła: Autor: Amy Cheng, Hope Media

Foto: wix.com

Comments


bottom of page