top of page

Serwis informacyjny

JAKA JEST LINIA TWOJEJ WIARY?

NIECODZIENNIK ODC. 101


Uczniowie, którzy wrócili z Emaus, również opowiedzieli, co przytrafiło się im w drodze oraz jak rozpoznali Jezusa przy dzieleniu chleba. Nie skończyli jeszcze mówić, gdy sam Jezus stanął pomiędzy nimi i powiedział: — Pokój wam.  Wszyscy wtedy osłupieli i, przejęci strachem, pomyśleli, iż mają do czynienia z jakimś duchem. Lecz On kontynuował: — Dlaczego jesteście tak poruszeni? Dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? Spójrzcie na moje ręce i stopy! Przecież to ja we własnej osobie! Dotknijcie mnie i przekonajcie się o tym! Duch nie ma ciała ani kości, a ja – jak sami widzicie – mam. Po tych słowach pokazał im swe ręce i stopy. Gdy oni, zdumieni, wprost nie mogli uwierzyć i, pełni radości, ciągle jeszcze dziwili się wszystkiemu, Jezus zapytał: — Czy macie coś do jedzenia? Podali Mu więc kawałek pieczonej ryby, On zaś wziął ją i zjadł przy nich. Następnie powiedział: — Czy pamiętacie, jak mówiłem wam, gdy razem wędrowaliśmy, iż trzeba, by zrealizowało się wszystko, co zostało o mnie zapisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach?  Wówczas otworzył ich umysły, tak by rozumieli Pisma. I podsumował to w ten sposób: — W nich jest wprost napisane, że Mesjasz doświadczy cierpienia, lecz trzeciego dnia powstanie z martwych, oraz że, poczynając od Jerozolimy, głoszona będzie wszystkim narodom konieczność opamiętania się dla odpuszczenia grzechów, które dostępne jest tylko w Nim. Chcę więc, abyście swoim życiem składali wszystkim świadectwo o tym.


ŁUKASZ 24, 35-48 (NPD)


Uczniowie, którzy wrócili z Emaus, opowiedzieli wspólnocie, co im się przytrafiło w podróży.  Nie skończyli jeszcze mówić, gdy sam Jezus stanął pomiędzy nimi i powiedział: „Pokój wam”.  Wszyscy wtedy osłupieli i, przejęci strachem, pomyśleli, iż mają do czynienia z jakimś duchem. Jezus prowokuje uczniów pewnym pytaniem.   Powtórzymy za Jezusem pytanie, które nie zmienia się od ponad dwóch tysięcy lat: „Dlaczego jesteście tak poruszeni? Dlaczego wątpicie?” Mistrz mógłby jeszcze dodać: - Proroctwa były? - Były. - Uprzedzałem, że zmartwychwstanę? - Uprzedzałem. No to… czego się boicie?


 

Comments


bottom of page