top of page

Serwis informacyjny

KTO ZOBACZY BOGA?

NIECODZIENNIK ODC. 119


Skoro Mnie znacie, poznacie i mojego Ojca; od teraz też Go znacie — i zobaczyliście Go. Wtedy Filip wtrącił: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział: Tyle czasu jestem z wami i jeszcze Mnie nie poznałeś, Filipie? Kto Mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest obecny we Mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie; a jeśli to dla was za trudne, niech was przekonają choćby same dzieła. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we Mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich Ja dokonuję, i dokona większych niż te, gdyż Ja idę do Ojca. I o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu, tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu — jeśli o coś Mnie poprosicie w moim imieniu, spełnię to.


JAN 14, 7-14 (NPD)

 

Dziś skupimy się na fragmentach z Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi swoim uczniom: " Skoro Mnie znacie, poznacie i mojego Ojca; od teraz też Go znacie — i zobaczyliście Go." W tej wypowiedzi kryje się głęboka prawda o relacji, jaką możemy mieć z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Choć, jak czytamy w prologu tej samej Ewangelii, "Boga nikt nie widział" a tylko Jezus jest tym, który nam Go objawia. Tak, Boga nie można oglądać. Nawet w szczęśliwej wieczności poznamy Stwórcę tylko w pewnej części. Jedynie Jezus zna Ojca w całej pełni. Chrystus przyjął naszą naturę i zgodnie z jej prawami przekazuje nam tylko to, co jesteśmy w stanie pojąć. Objawił nam miłość Ojca i Jego plan zbawienia. Jeżeli chcemy być bliżej Boga, powinniśmy lepiej poznać Jego syna. Zostaliśmy do tego zaproszeni.


 

Comments


bottom of page