top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

List do Rzymian

Codziennie o godz. 20.25


"List do Rzymian" - codziennie o godzinie 20.25. Radio Safira zaprasza słuchaczy do zgłębienia jednej z najważniejszych ksiąg Nowego Testamentu.


Autorstwo Listu do Rzymian przypisuje się apostołowi Pawłowi, który napisał go około roku 57 n.e., będąc w greckim Koryncie. Ciekawostką jest fakt, że w momencie pisania listu Paweł nigdy jeszcze nie był w Rzymie, lecz wyrażał pragnienie odwiedzenia stolicy imperium.


List ten, adresowany do chrześcijan w Rzymie, jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, Paweł pozdrawia aż dwadzieścia sześć osób, co nadaje jego listowi osobisty charakter, mimo że większość odbiorców była dla niego nieznajoma. Taka forma wskazuje na starania Pawła, aby nawiązać osobisty kontakt z odbiorcami jego nauk.


Kontekst historyczny Listu do Rzymian jest również kluczowy. Napisany został w czasie, gdy chrześcijanie w Rzymie nie byli jeszcze prześladowani przez cesarza Nerona. Paweł, będąc w Koryncie, miał okazję poznawać wielu ludzi, co wpłynęło na jego perspektywę dotyczącą skłonności człowieka do grzechu i potrzeby nawrócenia.


List do Rzymian jest istotny z teologicznego punktu widzenia, ponieważ zawiera najbardziej systematyczną prezentację doktryny chrześcijańskiej w całym Piśmie Świętym. Paweł omawia ludzką naturę, grzech, potrzebę zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa oraz proces uświęcenia.


Główne przesłanie księgi to objawienie Bożej sprawiedliwości i planu zbawienia, nazywanego Ewangelią. Paweł podkreśla, że usprawiedliwienie przed Bogiem jest możliwe tylko przez wiarę w Jezusa, a życie chrześcijańskie to ciągłe dążenie do świętości.


Audycja w Radio Safira nie tylko przybliża treść i znaczenie Listu do Rzymian, ale także opiera się na nowym, dynamicznym tłumaczneiu, dzięki Wydawnictwu NPD. Nowoczesna forma przekładu, zachowując powagę i godność stylu, odpowiada współczesnemu językowi polskiemu, równocześnie starając się oddać ducha oryginału. Tłumaczenie w wersji książkowej, jest wzbogacone o obszerne komentarze o charakterze teologicznym, filologicznym i kulturowym, co pomaga zrozumieć głębiej tekst i jego przesłanie dla współczesnego czytelnika.


Zachęcamy do codziennego słuchania "Listu do Rzymian" w Radio Safira, aby pogłębiać swoją wiedzę o tej fundamentalnej księdze Nowego Testamentu i odkrywać, jak jej nauki mogą być stosowane w codziennym życiu.


 

Comments


bottom of page