top of page

Serwis informacyjny

NIECODZIENNIK

ODC. 36 - POWIEDZ BANKIEROWI – KOCHAM CIĘ!


Wtedy jeden z uczonych w Piśmie, który przysłuchiwał się ich rozmowie, widząc, że Jezus dobrze tamtym odpowiedział, poprosił: — Nauczycielu, powiedz nam, które z Bożych przykazań jest najważniejsze? Jezus zaś powiedział: — Najważniejszym przykazaniem jest to: Słuchaj, Izraelu, PAN jest naszym Bogiem. Nasz PAN jest Bogiem jedynym! Dlatego będziesz miłował PANA – Boga twego – całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem – ze wszystkich swoich sił. A drugim, zaraz po nim, jest: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Żadne z pozostałych przykazań nie jest ważniejsze od tych dwóch. Wtedy uczony w Piśmie rzekł: — Nauczycielu, powiedziałeś prawdę, ponieważ Bóg jest tylko jeden i poza Nim nie ma żadnego innego, a miłowanie Go całym sercem i rozumem, ze wszystkich swoich sił, a także miłowanie bliźniego jak siebie samego znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i jakiekolwiek ofiary. Jezus, widząc, że człowiek ten rozumie, co mówi, oświadczył mu: — Jesteś blisko Bożego Królestwa! Wtedy nikt więcej nie śmiał już pytać Jezusa o cokolwiek.

MAREK 12, 28-34 (NPD)

 

W piątkowym fragmencie Ewangelii Marka, Jezus odpowiada na pytanie, które mogłoby zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonego teologa. "Które przykazanie jest najważniejsze?" - pyta uczony w Prawie, prawdopodobnie spodziewając się akademickiej dyskusji. Ale Jezus, zamiast wybierać jeden z wielu zapisów na pergaminach, idzie o krok dalej. Wskazuje na miłość… - do Boga i do bliźniego… - jako fundament wszystkiego.


 

bottom of page