top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

Religia w szkole

Zdecydowana większość państw Unii Europejskiej naukę religii traktuje jako niezbędny element szkolnego systemu edukacji. Religia jest nauczana w szkole w 23 krajach UE.  W niektórych z nich są to 2 godziny tygodniowo, a w innych jedna. W związku z dyskusją jaka toczy się w przestrzeni publicznej po wypowiedzi min. Barbary Nowackiej zapowiadającej zmniejszenie godzin nauczania religii, przytaczamy zaktualizowany materiał analityczny na ten temat


Większość państw UE uznaje naukę religii za kluczowy element systemu edukacyjnego. 23 kraje UE nauczają religii w szkołach, z różną ilością godzin tygodniowo. Dyskusja w Polsce dotyczy zmniejszenia godzin nauczania religii. W większości krajów uczestnictwo w lekcjach religii jest dobrowolne, chociaż w niektórych jest obowiązkowe. Programy są często kontrolowane przez Kościoły. Francja i Słowenia, ze względu na konstytucyjną świeckość, nie nauczają religii w szkołach publicznych. W Bułgarii i Luxemburgu religia nie powróciła do szkół po komunizmie.


W UE, 8 krajów ma obowiązkową naukę religii, ale uczniowie mogą zostać z niej zwolnieni. W 15 krajach uczestnictwo w lekcjach religii jest dobrowolne. Francja, Słowenia, Luxemburg i Bułgaria uczą religii poza szkołą publiczną. W większości krajów UE nauczanie ma charakter konfesyjny, choć niektóre kraje przechodzą na modele bardziej ponadwyznaniowe lub religioznawcze.


Modele nauczania religii różnią się: katechetyczno-ewangelizacyjny, informacyjno-wychowawczy i religioznawczy. Oceny z religii często nie są wliczane do średniej, ale w niektórych krajach można zdawać maturę z religii. Nauczanie religii w szkołach publicznych jest finansowane ze środków publicznych, chociaż w Węgrzech Kościoły organizują nauczanie religii, ale państwo finansuje nauczycieli.


Polska, po uzyskaniu suwerenności, dołączyła do modelu większości europejskiej, z dobrowolnym uczestnictwem w lekcjach religii finansowanych przez państwo i samorządy. Dyskusja w Polsce dotyczy ograniczenia finansowanych przez państwo lekcji religii do jednej godziny tygodniowo. Propozycja zmiany ilości godzin wymaga porozumienia między rządem a kościołami. Rozważa się również wprowadzenie cotygodniowych zajęć religijnych w parafiach.

 

U źródła: Katolicka Agencja Informacyjna/mp

Comments


bottom of page