top of page

Serwis informacyjny

  • Zdjęcie autoraAna

Niemiecki Teolog Kontra Watykan

Müller Krytykuje List Kardynała Parolina do Niemieckich Biskupów

Wunibald Müller, znany niemiecki teolog, wyraził swoje oburzenie na ostatni list Kardynała Pietro Parolina do niemieckich biskupów, twierdząc, że katolicy nie akceptują już pouczeń z Rzymu. Müller stwierdził, że dawne czasy, kiedy Watykan mógł kontrolować wiernych za pomocą różnych pism, odeszły w niepamięć. Podkreślił, że miłość między osobami tej samej płci jest tak samo błogosławiona przez Boga, jak miłość heteroseksualna, i nie powinna już być przedmiotem dyskusji. Zaznaczył, że w niemieckim Kościele katolickim jest to coraz bardziej akceptowane. Teolog skrytykował również dyskryminację kobiet w Kościele, zwłaszcza odmowę dopuszczenia ich do święceń kapłańskich, co uważa za skandaliczne. Według Müllera, jeśli nie nastąpi zmiana w tej kwestii, Kościół będzie nadal tracił wiernych. Müller odpowiedział również na uwagi Parolina dotyczące reform Synodalnej Drogi Kościoła katolickiego w Niemczech, wskazując na potrzebę większego udziału kobiet i mężczyzn w życiu Kościoła. Wzywa wiernych do przejęcia odpowiedzialności i działania w duchu wspólnoty wszystkich ochrzczonych, podkreślając równość i współpracę między kobietami i mężczyznami. Zakończył, mówiąc, że Kościół musi ewoluować, aby pozostać istotny i spełnić potrzeby duchowe ludzi, w przeciwnym razie stanie się bezużyteczną instytucją. Müller, który był dyrektorem Domu Recollectio w Münsterschwarzach od 1991 do 2016 roku, podkreśla, że przyszłość Kościoła leży w rękach lokalnych wspólnot, które są bardziej dynamiczne i znaczące niż centralne dyrektywy z Watykanu.

 

U źródła: katolisch.de/stz


Comments


bottom of page